Glas

Nieuws 1 reactie

Geschil paprikateler en Interpolis over uitkering

Verzekeraar Achmea (Interpolis) vordert in hoger beroep een deel van de betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkering terug van een paprikateler.

Daarmee bestrijdt de verzekeraar de mate van arbeidsongeschiktheid van de paprikateler die in 2005 van een electrokar viel en functieverlies ervaart aan één arm. Achmea heeft de teler voor 37 procent arbeidsongeschikt verklaard en keert daarmee dat percentage van de verzekerde jaarrente van 29.000 euro uit.

De teler heeft op basis van onafhankelijke arbeidsonderzoeken aangetoond dat hij voor 45 tot 50 procent arbeidsongeschikt is, waarmee de rechter eerder instemde.

Verder is er verschil van inzicht in het aantal uren dat de teler aan zijn bedrijf besteedde aan beheer en administratie. In hoger beroep heeft de rechter de uitspraak aangehouden zodat de teler kan aantonen hoeveel arbeidsuren hij inzetbaar was en kunnen tevens getuigen gehoord worden. De rechter kan op basis van dat onderzoek niet inschatten hoeveel tempo- en productieverlies de teler nu in de praktijk ervaart.

Eén reactie

  • P Verschuren

    Als het op uitkeren aankomt dan liggen de zaken iets minder glashelder...

Of registreer je om te kunnen reageren.