Glas

Nieuws

Teler hoeft kas niet te ontruimen

Het Gerechtshof in Arnhem oordeelt dat een gepacht bedrijf met daarop een kas voor groenteteelt niet hoeft te worden ontruimd. De pachtovereenkomst kan niet worden beëindigd, zoals de verpachter dat eist.

De teler produceert in de kas op het perceel van bijna één hectare biologische bloemkool en snijbonen. Hij doet dat op contract. Het Gerechtshof oordeelt op basis van de jaarstukken dat dit weldegelijk een professionele teelt is. In één van de twee jaarstukken staat dat de teler 43.000 euro winst maakte op zijn bedrijf.

Dat de pachter niet zelf, maar zijn vader vaak op het bedrijf te vinden is en in de bedrijfswoning woont, maakt geen verschil. Ook de maatschap die de pachter is aangegaan is geen grond voor het ontbinden van de pachtovereenkomst, stelt het Gerechtshof.

Of registreer je om te kunnen reageren.