Glas

Nieuws

Onderzoek zeven aardwarmtebronnen tuinbouw

Er komt mogelijk een breed onderzoek onder de zeven aardwarmtebronnen in de glastuinbouw.

Dat onderzoek focust op bestaande problemen en vraagstukken waarmee de bronnen te maken hebben, zoals verminderde injectiviteit en vraagstukken rondom geochemie, onderhoud en levensduur van de bronnen. Daarvoor schakelt de sector ondermeer het Franse bureau  GPC Instrumentation Process in, met ruime ervaring met aardwarmtebronnen in Frankrijk.

Uit het onderzoeksvoorstel waar de sectorcommissie voedingstuinbouw komende week over beslist, blijkt dat de bronnen in Nederland onderling sterk verschillen.

Na een bemonstering van alle draaiende bronnen in Nederland bereidt de sector tests voor om de werking van de bron te verbeteren. Ook wordt gekeken naar een verdere verlaging van de retourtemperatuur door inzet van een warmtepomp. Dat heeft mogelijk effecten op het onderhoud en de levensduur van de bron.

Of registreer je om te kunnen reageren.