Glas

Nieuws

Geen planschade voor kas van 15 meter

De rechtbank van Alkmaar kent twee omwonenden geen planschade toe, nadat eerder de gemeente Hoorn al zo’n planschadeverzoek afwees.

Volgens de omwonenden biedt het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied de mogelijkheid kassen te bouwen tot 15 meter hoogte op een afstand van 25 meter van hun perceel. Dat leidt volgens hen tot een vermindering van het woongenot. De omwonenden stellen dat in het oude bestemmingsplan deze mogelijkheid niet was opgenomen en dat kassen van 11 tot 13 meter meer gebruikelijk zijn.

De rechtbank nam de redenering niet over, omdat niet kan worden aangetoond dat meer of grotere kassen gebouwd mogen worden door het nieuwe bestemmingsplan. Het is overigens in het geheel niet zeker dat de kassen gebouwd worden, gezien het concentratiebeleid in Agriport A7 en de economische situatie in de glastuinbouw.

Of registreer je om te kunnen reageren.