Glas

Nieuws

Teler wil geen stal naast zijn kas

Een glastuinder in Lingewaard heeft niets te vrezen van ammoniak in de lucht door de bouw van een grote varkensstal op enkele tientallen meters van zijn bedrijf.

Dat oordeelt de Raad van State in een beroepszaak van een groep omwonenden. De teler stelde dat zijn gewas (amaryllis) gevoelig zou zijn voor de ammoniaklucht, maar de rechter oordeelt dat de afstand tussen de stal en kas daarvoor te groot is en dat de binnenlucht van de kas door het openen van ramen niet gelijk te stellen is aan de buitenlucht.

Bestaand onderzoek uit de jaren tachtig geeft eem lijst van gewassen weer waarvoor ammoniakgevoeligheid geldt, maar daar valt zijn teelt niet onder. De rechtbank heeft daarmee het beroep van de tuinder verworpen, maar toch moet de gemeente het besluit opnieuw bekijken of anders besluiten. De Raad van State oordeelt dat de gemeente Lingewaard niet in de vergunning voor de stal duidelijk heeft gemaakt hoe de maximale geluidsgrenzen zich houden tot het te verwachten geluid van het vroeg laden en lossen van varkens.

Of registreer je om te kunnen reageren.