Glas

Nieuws

Grote schade door New Dehli-virus in courgette

Het Tomato Leaf Curl New Dehli virus (ToLCNDV) richt veel schade aan in de courgetteteelt in Almería. Het ministerie van landbouw van Andalucië zegt dat 22 procent van het courgette-areaal besmet, meldt de website van Ideal. Het virus is incidenteel ook aangetroffen op komkommerbedrijven, maar is potentieel een groter gevaar voor de tomatenteelt.

Het nieuwe virus werd afgelopen zomer voor het eerst aangetroffen in het enorme kassengebied ten westen van de stad Almería (Poniente). Begin oktober was het daar volop en 'homogeen verspreid' aanwezig in courgette en in veel mindere mate in de Levante, schreef FHAlmería toen op grond van informatie van het ministerie van landbouw. Ondanks de controles door het ministerie is de besmetting sterk uitgebreid, mede door het warme najaarsweer. Net als het verwante 'lepeljes'virus bij tomaat (TLCYV) wordt het virus overgebracht door de Bemisia-wittevlieg. Door de lage temperaturen van de laatste weken verspreidt het virus zich minder snel.

Wisselteelt

Het virus heeft invloed op de aanvoer van courgette en de prijsvorming. Veel telers hebben hun teelt voortijdig beëindigd wanneer de wittevlieg niet onder controle gebracht kon worden. Zij willen dit seizoen drie keer planten in plaats van twee keer. Maar Dirk Janssen, gewasbeschermingsdeskundige van onderzoeksinstituut Ifapa, raadt aan van teelt te wisselen of de kas op zijn minst een periode leeg te laten liggen. "Snel opeenvolgende teelten van courgette stimuleren het voorkomen van het virus", zei hij vorige week tijdens een informatiebijeenkomst in Almería. Ruim 400 personen, voornamelijk teeltvoorlichters, bezochten deze de speciaal belegde bijeenkomst om antwoorden te zoeken voor het nijpende probleem.

Preventie en natuurlijke vijanden

Het uitroeien van het virus lijkt al een gepasseerd station. Het antwoord zal dus vooral moeten komen van preventie en biologische bestrijding van de Bemisia-wittevlieg.  Omdat Bemisia jarenlang chemisch is bestreden, is hij resistent geworden tegen vrijwel alle werkzame stoffen van bestrijdingsmiddelen. Het hermetisch afsluiten van de kas is een eerste vereiste. Natuurlijke vijanden zullen de wittevlieg moeten bestrijden, maar door de lage temperaturen zal het niet meevallen in de winter goede populaties op te bouwen.

Nog veel vragen

Spaanse onderzoekers van verschillende instanties zoeken naarstig naar oplossingen om het virus uit te roeien. Een van de vragen is waarom het virus tot nu toe niet voorkomt in de tomatenteelt in Almería, terwijl het in zijn oorsprongsgebieden in Azië wel tomaten aantast. Op komkommerbedrijven zijn wel hier en daar aangetaste planten gevonden, meldt  het ministerie van landbouw van Andalucië.

Of registreer je om te kunnen reageren.