Glas

Nieuws

Glasgroenteteler positiever over 2014

Telers van glasgroenten hebben hogere verwachtingen over de toekomst, ondanks slechtere resultaten, maar zijn kritischer op de overheid.

Dat blijkt uit een enquête van accountantsbureau Flynth. Telers verwachten dat het effect van de economische neergang afneemt. Meer bedrijven (53 procent van de ondervraagden) geven de toekomst van hun bedrijf een rapportcijfer van 8 of meer. Dat komt doordat minder bedrijven financiering als probleem ziet voor 2014. Vorig jaar dacht één op de vier telers dat financiering een probleem was, nu is dat 14 procent. Circa 68 procent van de telers verwacht ook meer dan een ton te investeren, tegen 63 procent vorig jaar.

Ook zijn minder bedrijven echt bezorgd over schommelingen in de energiemarkt. Dat percentage van 84 procent is gedaald naar 72 procent, wat nog altijd een meerderheid is.

Opvallend is verder dat de telers minder geloven in aanbodsbundeling. Over samenwerking in de keten blijft 59 procent positief. Prijsvorming blijft voor de meerderheid van de telers het grootste probleem voor de toekomst.

Terugblik negatiever

De terugblik op 2013 is wel negatiever. Circa 44 procent van de bedrijven wist omzet te winnen tegen 60 procent vorig jaar. Ongeveer 57 procent van de bedrijven gaf 2013 een zes of meer. Dat was 77 procent voor het jaar 2012.

Het effect van de GMO-problemen in de glasgroentesector lijkt zichtbaar in de enquête. Circa 71 procent van de bedrijven ontving geen subsidie tegen 53 procent in 2012. Meer bedrijven gaven aan ontevreden te zijn over besluiten van het ministerie van EZ.

Of registreer je om te kunnen reageren.