Glas

Nieuws laatste update:13 dec 2013

Zonder GMO-erkenning gaat Door gewoon door

Telerscoöperatie Door krijgt - net als de andere opvolger van FresQ Harvest House - géén erkenning als GMO-gecertificeerde telersvereniging.

"We zijn buitengewoon teleurgesteld", zegt een woordvoerder van Door. De formele tekst van de afwijzing door het Productschap Tuinbouw (PT) is nog niet binnen bij Door, maar de mondelinge melding en onderbouwing van het besluit heeft de jonge telersvereniging niet kunnen overtuigd. "We vinden de beslissing ongelofelijk. We voldoen aan alle eisen. We zijn een zuivere telerscoöperatie en hebben geen handelsbelangen."

Met name de prilheid van Door zou GMO-erkenning in de weg hebben gestaan. Er geldt een eis dat voor een erkenning een producentenorganisatie ten minste drie maanden volgens de eisen van de Gemeenschappelijke Marktordening groenten en fruit moet werken. "Daarom zijn we per 1 september van start gegaan."

Of en hoe Door tegen het besluit van het PT in beroep zal gaan, daarover gaan bestuur en directie de komende dagen in overleg. Hoe het besluit of een beroep ook zal uitvallen, het leidt volgens de woordvoerder niet tot discussie over het voortbestaan. "Het ingezette traject wordt voortgezet en onze plannen brengen we gewoon tot uitvoer."

Of registreer je om te kunnen reageren.