Glas

Nieuws laatste update:9 dec 2013

65 procent meer Milieukeur glasgroente

Het areaal glasgroente dat geteeld wordt volgens het keurmerk Milieukeur is in 2013 gestegen met 65 procent naar 117 hectare.

Daarvan is meer dan de helft aangesloten bij Harvest House, blijkt uit een overzicht van Milieukeur op haar website. Met Royal Pride en Fudinto (Redstar) zijn ook grote bedrijven aangesloten op deze teeltwijze. Het aantal bedrijven onder Milieukeur groeide dit jaar van zeven naar dertien, waarvan acht bedrijven meer dan zes hectare areaal hebben. Het gaat dus ook om grote bedrijven, met als uitschieter Royal Pride.

Veruit het grootste deel van het areaal Milieukeur glasgroente is tomaat, maar ook bij paprika, aubergine en komkommer heeft Milieukeur een behoorlijk areaal. De afzet gaat voor een belangrijk deel via kleinere grootwinkelbedrijven als Hoogvliet en Marqt. Veel product wordt echter niet als Milieukeur afgezet, maar onder het private label van de supermarkt. Het keurmerk is daarbij vooral een garantie dat de teelt milieuvriendelijk is verlopen.

Nu heeft Milieukeur glasgroente nog geen onderscheidende plek op de Groente- en Fruitkalender van Milieu Centraal,  maar het ligt voor de hand dat deze organisatie Milieukeurgroente meer gaat ondersteunen door consumenten te adviseren deze groente te kopen.

Of registreer je om te kunnen reageren.