Glas

Nieuws

Leden Glaskracht eens met overname PT-taken

De Ledenraad van LTO Noord Glaskracht hebben gisteren definitief ingestemd met de vorming van LTO Glaskracht Nederland dat naast belangenbehartiging ook onderzoek en vaktechniek als taak heeft en met de overname van PT-taken.

Dat maakte voorzitter Nico van Ruiten gisteren bekend op de ledenbijeenkomst van LTO Noord Glaskracht in Den Haag. Het overnemen van de PT-programma's Kas als Energiebron, Glastuinbouw Waterproof en Het nieuwe denken en doen in Plantgezondheid levert de nieuwe organisatie LTO Glaskracht Nederland een half miljoen euro aan extra kosten op. Het gaat met name om de kosten van de programmamanagers energie, water en plantgezondheid en de coördinatoren effectief middelenbeleid en ook om communicatiekosten.

De leden zijn niet helemaal zonder mopperen akkoord gegaan. Paprikateler Frank Hendriks: "Hoeveel glastuinders in Nederland gana er nu niet meebetalen, maar gratis meeliften op onze bagagedrager?" Dat komt volgens Nico van Ruiten neer op een derde van het glasareaal. "De leden van LTO Noord Glaskracht hebben 4.700 hectare glas en de glastuinders van ZLTO en LLTB nog eens zo'n 1.500."

De extra kosten worden op basis van areaal over de contributiestaffels van LTO Noord Glaskracht verdeeld, zoals ook bij het PT het geval was.

Of registreer je om te kunnen reageren.