Glas

Nieuws

LTO: teler kan conflict om WKK-contract voorkomen

Door steeds oudere WKK's en bezuiniging op onderhoud door telers dreigt de relatie met WKK-leveranciers onder druk te komen. Volgens leveranciers staat die relatie al onder druk.

LTO Glaskracht Nederland en Cogen Nederland hebben een 'Checklist onderhoudscontract gasmoter WKK' opgesteld met richtlijnen voor noodzakelijke onderhoud van WKK-installaties, de geleverde werkzaamheden en de bijbehorende kosten.

Volgens LTO Glaskracht Nederland-beleidsmedewerker energie Rob van der Valk moeten telers uitkijken met het uitkleden van het onderhoudscontract. "De rendementen staan onder druk, waardoor naar kosten wordt gekeken, maar kijk dan goed naar onderhoud. Er wordt vaak pas gekeken naar contracten als er iets mis is. Dan kun je in procedures terecht komen."
Van der Valk herkent het beeld niet dat de WKK-leveranciers in september schetsen dat de relatie teelt en leverancier al onder druk staat. Mede door tegenvallende opbrengsten van WKK's en lagere draaiuren, nemen de discussies over onderhoudscontracten en revisietermijnen toe, stelde koepel Fedecon.
Een leverancier stelt anoniem dat regelmatig telers onder betalingsverplichtingen uit proberen te komen door claims in te dienen bij de WKK-leverancier, zeker wanneer zij aan betalingsachterstanden worden herinnerd. Het aantal claims en incassoprocedures is opgelopen.
Telers vinden de revisietermijn niet altijd noodzakelijk. "Dat kost in veel gevallen toch een ton. Banken zetten hiervoor niet zomaar een handtekening", zei Theo Vulink, branchemanager tuinbouw van Fedecon. "Het kan ook om te vervangen onderdelen gaan. Als die stuk gaan voor de revisietermijn willen telers vaker weten hoe dat kan."
De 'Checklist onderhoudscontract gasmotor WKK' is niet met leveranciers van WKK's besproken. Het is daardoor mogelijk dat juist meer discussies ontstaan door de checklist, erkent Van der Valk. "Maar de kans acht ik niet groot. We hebben goed gekeken naar gangbare contracten en we praten regelmatig met leveranciers."

Of registreer je om te kunnen reageren.