Glas

Nieuws laatste update:28 nov 2013

Helft glasgroentetelers maakt winst

Van de glasgroententelers verwacht 53 procent dit jaar een positief rendement te behalen.

De verschillen in rendement tussen bedrijven en teelten lijken daarmee groter te worden. Dat blijkt uit een enquête onder ruim 550 telers van groenten, bloemen en planten door LTO Glaskracht Nederland. Een derde van alle ondervraagde ondernemers (dus inclusief sierteelt) heeft extra krediet nodig voor investeringen of rekening courant; dit is ongeveer gelijk aan vorig jaar. Vooral de energiekosten bepalen dat rendement. De energiekosten hebben blijkens de enquête de meeste invloed: bij 75 procent van alle bedrijven zijn deze gestegen. Desondanks heeft bijna twee derde van de ondernemers vertrouwen in de toekomst van het bedrijf. Vier op de tien ondernemers in de glastuinbouw vinden dat de economische positie van hun bedrijf afgelopen jaar is verslechterd.

Bijna de helft van alle ondervraagde ondernemers geeft aan investeringen te gaan doen. Het gaat hierbij met name om vervangingsinvesteringen, energiebesparing en energie-innovaties. Investeringen in energie (zoals de aanleg van energieschermen) zijn volgens 68 procent van de ondernemers belangrijk voor de toekomst van het bedrijf. 79 procent van de ondernemers vindt onderzoek naar innovatie op het gebied van energie dan ook noodzakelijk.

Of registreer je om te kunnen reageren.