Glas

Nieuws

Gelderland: 25 euro per meter glassanering

De provincie Gelderland heeft met 4 miljoen euro subsidie in één ronde 16 hectare oud glas gesaneerd.

Dat komt neer op gemiddeld 25 euro per vierkante meter glas. Het is onderdeel van de verplaatsingsregeling waarbij maximaal 30 euro per meter kan worden verstrekt.

Het is voor het eerst dat Gelderland met deze vorm van inschrijving werkt, waarbij de subsidie met voorrang verstrekt wordt aan het bedrijf dat de meeste vierkante meters glas saneert voor het minste geld.  Deze tender-vorm is op aandringen van LTO gekozen.

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben nu aan vier glastuinbouwbedrijven subsidie verleend om te kunnen verplaatsen naar een nieuwe locatie binnen het intensiveringsgebied Bommelerwaard. Al deze bedrijven hebben het maximale subsidiebedrag van één miljoen euro toegekend gekregen. De bedrijven bouwen 15 hectare nieuw glas in de Bommelerwaard.

Een volgende openstelling van de tenderregeling 'verplaatsing glastuinbouw' zal naar alle waarschijnlijkheid in het tweede kwartaal van 2014 plaatsvinden.

Of registreer je om te kunnen reageren.