Glas

Nieuws

UvA zoekt glasgroentetelers voor onderzoek

De Groene Innovatietoonbank van de Universiteit van Amsterdam (UvA) wil voor partijen uit de glasgroentensector innovatie-onderzoek doen op gebied van plantenfysiologie.

De UvA heeft van de Kamer van Koophandel Amsterdam, de provincie Noord-Holland en Greenport Aalsmeer 35.000 euro ontvangen voor haalbaarheidsonderzoeken naar innovaties in de glastuinbouw. Daarmee is het bestaande programma verlengd.

Professor plantenfysiologie op de UvA Michel Haring ziet dat tot dusver sierteeltbedrijven de weg naar de innovatietoonbank hebben gevonden, maar nog geen glasgroentetelers. "Tot nu toe kwamen de aanvragen van de sierteeltkant. Zij zijn nog het minste actief. Bij groente wordt het technologisch en DNA-onderzoek dat wij doen al gedaan door partijen als Syngenta, maar we staan nadrukkelijk open voor partijen uit de glasgroentenhoek." Haring weet dat telers steeds vaker op eigen kracht onderzoek proberen te ontwikkelen.
Sinds 2006 beschikt de UvA over eigen kassen, klimaatkamers en laboratoria. De professor plantenfysiologie onderzoekt vooral het effect van teelttechniek op planten.
Via de Groene Innovatietoonbank kan op laagdrempelige en relatief goedkope manier worden onderzocht of een idee haalbaar is. Er wordt proof of principle gezocht. Als blijkt dat de innovatie levensvatbaar is, dan is de stap naar verder uitwerken en het binnenhalen van subsidies voor verder onderzoek en ontwikkeling waarschijnlijk makkelijker gezet. Ook daarbij kan de Groene Innovatietoonbank eventueel een handje helpen, omdat de lijnen naar andere projecten zoals Green Forensics van Naktuinbouw en instellingen als de Vrije Universiteit of de Wageningen UR kort zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.