Glas

Nieuws laatste update:15 okt 2013

Tuinders polder verstoken van aardwarmte

De vier glastuinbouwbedrijven in de Koekoekspolder in IJsselmuiden lijden forse schade door het stilleggen van de aardwarmteproductie vanaf juli. Eén van de putten is verstopt met lood- en zoutdeeltjes. In de looddeeltjes is radioactiviteit gemeten.

De bedrijven hebben het nieuws vorige week naar buiten gebracht, ook naar de directe buren. Er is geen gevaar voor de volksgezondheid, stellen deskundigen. Telers moeten meer gas bijstoken, maar dat leidt niet tot financiële problemen van de bedrijven, stelt Radboud Vorage, directeur van het aardwarmtebedrijf Greenhouse Geopower. “Er was voorzien jaarlijks 4 miljoen kuub gas te besparen, dus je kunt uitrekenen wat dat de bedrijven kost. We hopen in november weer te kunnen draaien, dan is er teeltwisseling, maar in december is de warmtebehoefte weer groot. Dan moeten we weer kunnen draaien.”

Greenhouse Geopower moet naar verwachting enkele tonnen investeren in de aanpak van de verstopping en aan een chemische toevoeging om neerslag van deze deeltjes in de toekomst te voorkomen. Voor deze behandeling is toestemming nodig van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Volgens Vorage is in Duitsland eerder ook straling aangetroffen in de neerslag in een put. Ook in de olie-industrie is hier ervaring mee. Technisch is het probleem te verhelpen, verwacht hij. “Het is net als met de bijvangst van olie en gas in andere bronnen. We zitten in een leercurve met aardwarmte.”

Of registreer je om te kunnen reageren.