Glas

Nieuws

Kas wordt 'apotheek'

Wageningen UR Glastuinbouw en het Kenniscentrum Plantenstoffen werken samen aan de vorming van een groot nieuw onderzoek en innovatieprogramma gericht op het produceren van tuinbouwgewassen met een hoge toegevoegde waarde, de 'Kas als Apotheek' dus.

 

Bij de 'uitontwikkeling' van het programma wordt gezocht naar verschillende partners uit de gehele keten, meldt Wageningen UR Glastuinbouw.

In eerste instantie worden de activiteiten gericht op twee hoofdlijnen: specifieke nieuwe teelten en gewassen gericht op hoogwaardige inhoudsstoffen en het maximaal tot waarde brengen van inhoudsstoffen uit bestaande tuinbouwproducten. Onderwerpen, die een plaats krijgen binnen het programma, zijn onder andere: verrijkte groenten, fruit en planten voor gezondheid en welbevinden; verrijkte planten voor efficiëntere extractie van natuurlijke voedingsingrediënten; natuurlijke pesticiden; inhoudsstoffen voor toepassing in cosmetica, food en farmacie. Het centrale thema daarbij is in alle gevallen het gebruik van inhoudsstoffen die gezondheid en welbevinden van zowel mens, plant en dier bevorderen. Als toekomstbeeld is daarom gekozen voor de term "kas als apotheek", in navolging van de 'kas als energiebron'.

Zijstromen en nieuwe teelten

Kenniscentrum Plantenstoffen richt zich nu vooral op de zijstromen van bestaande teelten. Daarbij gaat het met name om stengels en bladeren van vruchtgroenten uit de glastuinbouw, klasse 3-producten uit de voedingstuinbouw, zijstromen uit de sierteelt en bloembollen uit de broeierij. In mindere mate is aandacht voor nieuwe teelten en gewassen. Van al het plantaardig materiaal maakt de industrie verpakkingen, voedingsingrediënten en chemiegrondstoffen. Daarbij is een geoliede samenwerking tussen alle partners onontbeerlijk.

Behalve op zijstromen van bestaande teelten richt Kenniscentrum Plantenstoffen zich op geheel nieuwe teelten en gewassen. Daarbij gaat het om planten die tuinders enkel voortbrengen voor industriële producten. Ook op dat terrein liggen, met het oog op aanvullende verdienmodellen, veelbelovende en interessante mogelijkheden voor tuinbouwondernemers en de industrie. "Vooral hoogwaardige, uniforme teelten in gesloten kassen gelden als een unique selling point", zo staat te lezen op www.plantenstoffen.nl

Of registreer je om te kunnen reageren.