Glas

Nieuws

‘Westland lang niet duurzaamste tuinbouw’

De gemeente Westland heeft dan wel de ambitie om de meest duurzame glastuinbouwgemeente van Nederland te worden, maar eerst moet een achterstand worden ingelopen.

Dat zegt Peter Duijsens, fractievoorzitter Westland Verstandig, naar aanleiding van de duurzaamheidsagenda 2012-2020 die de gemeenteraad afgelopen week aannam. “Het is mooi dat de ambitie wordt neergelegd, maar het moet handen en voeten krijgen.” Ook andere partijen pleitten voor een concrete uitvoering, doelstelling en monitoring.

Westland zet in op aardwarmte, blijkt uit de agenda. De gemeente steunt vijf initiatieven, maar denkt dat uiteindelijk met 25 aardwarmteprojecten het overgrote deel van de warmtebehoefte valt af te dekken. De glastuinbouw is de grootste energieslurper van de gemeente. Met 30 petajoule (pJ) per jaar neemt een flinke hap van de totale energiebehoefte van de gemeente van 39 pJ. In potentie verwacht Westland dat het aardwarmtepotentieel 38 pJ is, maar voorlopig moet de gemeente eerst nog zien dat de huidige concrete projecten in de gemeente allemaal doorgang vinden. Met Greenwell Westland wordt de eerste bron deze week geopend, maar de aanscherping van de SDE+-regeling zet een rem op verdere ontwikkeling.

De gemeente wil verder warmte-opslag in de bodem stimuleren en actief meewerken aan een warmtekring tussen Leiden-Capelle aan de IJssel-Zuidplas-Rotterdam-Rozenburg-Maasvlakte-Westland-Den Haag-Leiden met mogelijke aftakkingen naar Oostland, blijkt uit de duurzaamheidsagenda.

Of registreer je om te kunnen reageren.