Glas

Nieuws laatste update:24 jan 2013

FresQ: Telers lopen nieuwe klap op zonder GMO

Telersvereniging FresQ stelt dat vooral telers hard getroffen zijn door het missen van de GMO-ondersteuning in 2013. De telersvereniging loopt 22 miljoen euro mis doordat de plannen voor 2013 niet in behandeling zijn genomen vanwege een onderzoek naar de erkenningscriteria voor GMO door het Productschap Tuinbouw.

Telers van FresQ reageerden maandagavond gelaten op een ingelaste bijeenkomst bij FresQ. Het voortbestaan van de telersvereniging loopt geen gevaar, maar telers zullen vooral met hogere kosten te maken krijgen. “Vooral paprikabedrijven hebben lastige jaren achter de rug. Zij kunnen bepaalde kosten als biologie en afval niet meer onder GMO brengen. Dat is heel vervelend”, laat een woordvoerder weten.

Onduidelijk is wat dit voor de organisatie betekent. “Voor zover nu bekend heeft het geen effect op het voortbestaan van FresQ. Voor de mensen die er werken is het nog niet duidelijk. We onderzoeken wat de scenario’s zijn.” FresQ probeert ook nog een NMa-boete van vele miljoenen te ontlopen. Dat kwam bovenop een lastig jaar in 2011 waarin haar financiële positie verslechterde. Voor een belangrijk deel zijn de GMO-gelden gekoppeld aan investeringsprojecten. Voor deze projecten betekent het vertraging.

FresQ weet nog altijd niet op welke gronden de schorsing van de GMO-erkenning is gehandhaafd. Ze was juist in de veronderstelling dat het onderzoek naar de erkenning door het PT positieve resultaten liet zien. Van het Productschap Tuinbouw kreeg FresQ echter te horen dat de schorsing gehandhaafd blijft voor nader onderzoek. Daardoor is het operationele programma voor 2013 niet in behandeling genomen door het  PT. Telers kunnen niet meer overstappen naar een andere afzetorganisatie, omdat de termijn van 1 januari daarvoor gold.

Koepel DPA voor afzetorganisaties wil niet reageren omdat het een interne zaak is voor FresQ. Dat meerdere telersverenigingen geschorst waren, weet ook de DPA. "Of daar ook dezelfde situatie speelt als hier, kan ik niet zeggen", aldus secretaris Ad Klaassen. De koepel is in overleg met het ministerie van EZ over de GMO-problemen. Nederland is de regels strikter gaan toepassen nadat eerder erkenningsproblemen bij FresQ leidden tot een terugbetalingsclaim van de Europese Commissie.

Of registreer je om te kunnen reageren.