Glas

Nieuws laatste update:13 aug 2012

Oud-Greenery-directeuren spelen in op versnippering

Oud-Greenerydirecteuren Martin van der Sande en Leon Bol hebben een nieuw handelsbedrijf opgericht met de naam New Green. Ze willen met een laag kostenmodel bemiddelen tussen teelt en eindklant. Volgens Bol mikt het bedrijf op een flexibele dynamische rol in de handel en kan het aandeel in de afzet van glasgroenteproducten daardoor niet verder groeien dan 10 procent .

De naam suggereert dat u zich associeert of afzet van The Greenery?
“Die naam is een bijkomstigheid. Ik hoor die reactie veel, maar dat is niet zo bedoeld. We zijn iets nieuws gestart in het groen, dat moet je met duurzaamheid zien. Ik heb 10 jaar met veel plezier bij The Greenery gewerkt en we vonden de naam gewoon heel goed.”

U zegt met een nieuw afzetconcept te komen.
“We willen het product van de teelt direct vermarkten naar de eindklant. Je merkt dat er toch steeds meer behoefte naar is. Er zijn veel telersverenigingen, maar die verkopen veelal aan exporteurs. Wij willen de schakel naar de eindklant maken.”

U meldt zich op de markt om voor oktober misschien met telers in gesprek te komen?
“Dat is de datum waarop telers moeten weten wat ze willen doen met hun lidmaatschap bij een afzetorganisatie. Er spelen veel dingen, zoals de nieuwe GMO-wetgeving. Telers krijgen de mogelijkheid vanaf 2013 om makkelijker keuzes tussen afzetorganisaties te maken.”

Maar u doet dan niets wezenlijks anders dan The Greenery?
The Greenery is een mega-instituut. We hebben hetzelfde voor ogen, maar het is aan de bron versnipperd geraakt. Zij hebben een heel apparaat en kostenstructuur, wij zitten met twee man. Een winkelbedrijf heeft behoefte om direct met telers in zee te gaan.”

Toch wordt uw stap gezien als verdere versnippering
“Je moet als sector bij elkaar komen, als dat niet gebeurt, speelt de winkelketen het uit. Het is mooi als het lukt om samen te gaan en als ik gevraagd zou worden, zou ik daar ook aan willen bijdragen, maar dat samengaan gebeurt niet. En daar spelen wij op in.”

Wordt u eigenaar van product in uw plannen?
““Dit is een transparant model. Voor niets gaat de zon op. Je kunt als telersclub een verkoper inhuren maar dat kost geld. Je kunt ook aan ons een comissie betalen en met onze ervaring nemen we je mee naar de eindklant. Zo kom je in de markt weer een  stukje verder dan nu het geval is. En indien dit leidt tot een rendable teelt kunnen onze inkomsten oplopen in de vorm van een bonus. Het is toch voor een deel “no cure no pay”. Bij de grote afzetcooperaties worden prijzen van verschillende produkten nog wel eens gemengd. Wij betalen transparant de prijs terug die bij de klant gemaakt is. En dat zouden we willen doen via een gezamenlijke verkoop bv met de telers. Die verkoop bv is dan eigenaar van het produkt. ”

Of registreer je om te kunnen reageren.