Glas

Nieuws

Onduidelijkheid areaal glas Duitsland

Hoewel de officiële Duitse statistiekdienst het areaal glasgroente in Duitsland op een daling zet, is door een reeks nieuwbouwprojecten een groei te verwachten.

Die groei kan uitkomen op een 25 procent hoger areaal dan op dit moment in Duitsland aanwezig is, concludeert het blad Gabot.de op basis van cijfers van onderzoeksbureau AMI. Dat bureau onderzocht de nieuwbouwactiviteiten op Duits grondgebied.

De laatste drie jaar is aan projecten van meer dan 3 hectare circa 70 hectare glas gerealiseerd in Duitsland. De plannen die nu concreet zijn, zullen daar nog een veelvoud aan toevoegen, verwacht AMI dat het onderzoek alleen tegen betaling openbaar maakt.

De officiële daling van de areaalcijfers schrijft Gabot toe aan nieuwe enquêtemethoden van de statistische dienst. De uitbreiding van het areaal is te voorzien, maar duurt lang door goedkeuringsprocedures en de crisis.

AMI onderzocht projecten in verschillende delen van Duitsland. Het is onduidelijk wat de rol van Nederlandse telers is bij deze projecten. Veelal zijn het wel projecten met Nederlandse bouwers.

Of registreer je om te kunnen reageren.