Glas

Nieuws

Akkoord cao glastuinbouw definitief

LTO Noord Glaskracht, ZLTO, LLTB, Plantum, FNV Bondgenoten en CNV vakmensen hebben ingestemd met het akkoord dat de onderhandelaars van deze organisaties begin juli bereikten over een nieuwe cao voor de glastuinbouw. Dit meldt LTO Noord Glaskracht in een persbericht.

Gedurende de looptijd van de tweejarige cao worden de salarissen in drie stappen verhoogd met in totaal 2,75 procent. Op 1 september 2012 en 1 juli 2013 met 1 procent en op 1 januari 2014 met 0,75 procent. 

De partijen kwamen overeen blijvend te investeren in bedrijfstakscholing (Horti-bedrijfsschool), mobiliteit (Mobiliteitscentrum Glastuinbouw). Voor de nieuw te ontwikkelen vitaliteitsregeling reserveren zij 0,25 procent van de loonsom. 

In de nieuwe cao zijn bedrijven (ingeval van uitzendwerk, payroll en andere vormen waarbij personeel wordt ingehuurd) verplicht gebruik te maken van door de Stichting Normering Arbeid (SNA) op basis van NEN 4400 gecertificeerde uitzendbedrijven. Tot nu toe gold dit als een sterke aanbeveling.

Liza Bruggeling

Of registreer je om te kunnen reageren.