Glas

Nieuws 3 reacties

'Ehec geen vrijbrief prijsafspraak paprika'

De mededingingsautoriteit NMa heeft miljoenenboetes opgelegd aan verkooporganisaties United West Growers en Rainbow Growers van FresQ. Zij hebben met ZON een kartel gevormd om de prijs van paprika’s kunstmatig hoog te houden. De boete (14 miljoen euro) is verlaagd omdat de sector in crisis verkeert, zegt NMa-bestuurder Henk Don.

FresQ is niet buiten dit onderzoek gebleven, stelt de NMa. De afzetorganisatie behoorde in de onderzochte periode 2006-2009 als moedercoöperatie zowel tot de United West Growers-groep (UWG) als tot de Rainbow-groep. De NMa noemt de bedrijfsstructuur complex. UWG, Rainbow en ZON brengen paprika op de markt voor drie telersgroepen. UWG is ondertussen opgegaan in FrEsteem, Rainbow Growers is nog wel onder die naam actief als verkooporganisatie van FresQ. ZON is als ‘klokkenluider’ niet beboet. De NMa richtte haar onderzoek op het paprika-overleg onder begeleiding van Florpartners. Ook deze organisatie is als kartelondersteuner beboet.

U heeft drie bedrijven aangepakt. U keek naar acht bedrijven. Zijn de overige bedrijven vrijgesteld?

“We hebben deze overtreders nu aangepakt. We hebben bij verder onderzoek naar andere partijen niet zodanige zaken vastgesteld die tot een sanctie leiden. Wij kunnen nooit uitsluiten dat dit in de toekomst alsnog gebeurt.”

Maar het paprika-onderzoek is afgerond?

“Ja.”

U had drie onderzoeken lopen in groente en fruit. Voor paprika en zilveruien bent u tot een uitspraak gekomen. Is uw derde onderzoek in de glasgroentesector?

“Over lopend onderzoek zeggen we niets. Over niet al te lange termijn zullen we ook hierover een besluit nemen en dat communiceren.”

Deze drie partijen − UWG, Rainbow en ZON − zijn ook onderdeel van dat onderzoek?

“Nee.”

Het onderzoek duurde bijna drie jaar. Wat is de reden dat het zolang duurde?

“Na het onderzoek kwam de fase van hoor en wederhoor met de verweren en daarna het besluit hoe hiermee om te gaan. Dat laatste kostte met name veel tijd. Het was een complexe organisatie van telers en verenigingen. We moesten goed kijken aan wie dit geadresseerd was en ook de financiële situatie van de bedrijven speelt een rol.”

U richt zich niet direct tot FresQ.

“We leggen de boete op aan UWG en Rainbow, maar houden ook moedercoöperatie FresQ aansprakelijk voor de betaling daarvan. Van belang is de onderlinge verhouding. FresQ is het samenwerkingsorgaan. UWG en Rainbow opereren deels gescheiden. Het is een ingewikkelde organisatie. We hebben dat moeten afpellen. We hebben bijvoorbeeld het belang van de coöperaties mee laten wegen. Zij hebben niet voor eigen risico gehandeld, maar namens de telers. De hoogte van de boete is daarvoor ook neerwaarts bijgesteld. Er is ook gekeken of de organisaties met deze boete hun rol in het gemeenschappelijk landbouwbeleid kunnen blijven uitvoeren.”

De sector heeft structurele problemen om prijzen van voldoende niveau te behalen. Waarom denkt u dat zij erin geslaagd zijn zo een hogere prijs te realiseren?

“Het is in het algemeen aannemelijk dat de prijzen hoger zijn door prijsafspraken. Afnemers hebben minder scherp ingekocht. We hebben niet vastgesteld hoe groot de oneigenlijke winst is.”

Is de consument gedupeerd?

“Dat is niet onderzocht. Normaal gesproken is de consument door prijsafspraken wel gedupeerd.”

Is uw vermoeden overeind gebleven of bent u in het onderzoek op punten gestuit?

“Door de bij het clementieverzoek van ZON geleverde informatie, krijgt ZON  geen boete opgelegd. Dus in die zin sluit het onderzoek aan bij de verdenking.”

U beboet twee dochterverenigingen van FresQ. Zegt u nu met dit besluit dat in geen geval dochtercoöperaties prijsgegevens mogen uitwisselen of markten verdelen? Of is dit een heel specifiek geval?

“Ik ben geneigd te zeggen dat dit een specifieke situatie is waarbij verschillende coöperaties op punten samenwerken en de verkoop er dwars overheen gelegd is. FresQ is een ingewikkelde organisatie.”

U keert een hoge boete uit aan coöperaties zonder winstoogmerk die in een bijzonder zware markt opereren. Houdt u daar voldoende rekening mee?

“De financiële situatie is een verzachtende omstandigheid. We hebben geprobeerd financieel inzicht te krijgen in de situatie van de partijen. Dat is niet geheel gelukt. De boete zou normaal hoger uitvallen. We houden er ook rekening mee dat de partijen de rol in de uitvoering van het EU-landbouwbeleid moeten blijven spelen. Daarbij hebben we ook rekening gehouden met de Ehec-crisis, maar dat mag geen vrijbrief zijn.”

Is er gesproken over een schikking, waarbij de partijen beloven zaken aan te passen en een boete achterwege blijft?

“Dat is bij hardcore-overtredingen als deze niet een gebruikelijke route.”

Het zijn coöperaties dus u haalt telersgeld uit de markt. Veel paprikabedrijven staan op omvallen. U kunt met zo’n boete daaraan meewerken. Beseft u die precaire situatie?

“In algemene zin is hiermee rekening gehouden. Als dit faillissement van de coöperatie waarschijnlijk maakt dan moeten de partijen dat aanvoeren en aantonen, dan is dat reden voor matiging van de boete.”

U heeft geprobeerd dat financiële inzicht te krijgen. Dat is niet gelukt.

“Ik wil wel zeggen dat we meer dan normaal hebben geprobeerd om te onderzoeken of de bedragen reëel zouden zijn.”

Is er nu duidelijkheid ontstaan over wat mag en niet mag, bijvoorbeeld prijsinformatie delen? Historische prijsinformatie mag wel gedeeld worden. Wat is de grens: één dag, één week?

“Het is moeilijk hiervoor een algemene regel te noemen. Dat kan een maand zijn of een jaar, maar de ene markt is de andere niet. Dat is afhankelijk van de frequentie waarmee prijzen tot stand komen en de transparantie van de markt.”

Bron: Groenten & Fruit  - Auteur: Jeroen Verheul

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Agrado, marketing en strategie

  Het is interessant te constateren dat enerzijds de wet wordt overtreden maar anderzijds vanuit telers wordt gezocht naar een winstgevend businessmodel. Juist de grote versnippering in de tuinbouw zorgt er voor dat de macht aan de voorkant ligt en verdeel- en heerspolitiek kan worden gespeeld. De huidige insteek om onderling afspraken te maken is tegen de wet maar wel heel begrijpelijk wanneer je geen alternatief weet te vinden. Het gaat om overleven en continuiteit.

  Tot zover het begrip en sympathie voor de telers.

  Wat ik niet begrijp is dat vanuit een adviesbureau die zegt bezig te zijn met marketing is meegewerkt aan kartelvorming. Je zou verwachten dat juist ingezet zou worden op trends en consumentenbehoeften in de belangrijkste afzetlanden. Er liggen volop kansen en mogelijkheden maar deze worden naar mijn mening onvoldoende waargenomen. Onlangs was ik in Duitsland voor marktbezoek en heb een aantal supermarkten bezocht. Ik constateer dat de positie van het NL product verder achteruit gaat en Duits en ander product verder positie inneemt. We zijn blijkbaar niet in staat onze meerwaarde te verzilveren en laten marktaandeel liggen. Verder dan een prijsdiscussie gaat het blijkbaar niet. De P van product met alle meerwaarde laten we over aan anderen.

  We zijn de buurman van het grootste afzetland van Europa maar houden ons vooral bezig met techniek en teelt en niet met vermarkten en begrijpen hoe deze markten in elkaar zitten. Dat moet hoognodig veranderen om als NL weer winstgevend te worden.

  Deze boete is naar mijn smaak een dieptreurig resultaat van een zwaktebod en niet van een marktgerichte benadering.

  Ik zou marketing vanuit strategisch denken centraal willen stellen en van daaruit gaan produceren wat de markt vraagt.

  Stap uit de commodity trap!

  Bernhard Nanninga

 • no-profile-image

  Ad

  Ik vind het wel erg triest als je over de rug (ellende) van ons paprikatelers je bedrijf zo in de picture wil zetten Bernhard

 • no-profile-image

  Agrado, marketing en strategie

  @Ad Ik heb er heel goed over nagedacht voordat ik dit heb geschreven.
  Ik leg niet de schuld neer maar constateer en probeer te spiegelen. De feiten liggen er en liegen er niet om.
  Wat in de boomteelt en sierteelt onder glas wel gebeurd zie ik maar niet of nauwelijks bij de groenteteelt onder glas tot stand komen namelijk marktgericht ondernemen. En ja, ik profileer mij daar waarvan ik denk dat het zinvol is.
  Ik draag de hele tuinbouwsector een warm hart toe maar zie ook met lede ogen aan hoe alleen met subsidiegeld telers in beweging durven te komen.

  Ik zie de tuinbouw rustig aan verdwijnen in Nederland en probeer daarom keer op keer mijn punt te maken Ad.

  Bernhard Nanninga

Of registreer je om te kunnen reageren.