Glas

Nieuws

Stroomprijs volgde stijging gas niet

Het zijn twee relatief rustig weken geweest op het gebied van de olieprijzen. De opwaartse trend waar de olieprijzen sinds ongeveer eind januari inzaten lijkt doorbroken.

Of de trend zich nu ook echt omkeert en verandert in een daling is nog niet te voorspellen, maar de laatste dagen laten in ieder geval wat lagere prijzen zien. Over de voorbije veertien dagen is de beweging echter vooral zijwaarts geweest.
Het grootste enthousiasme over economische groei lijkt even verdwenen. Dit is een trend die we ook op de beurzen terugzien; vorige week zagen we forse stijgingen als gevolg van het sentiment dat ‘Griekenland nu echt gered is’, deze week maken we pas op de plaats. Er zijn zorgen over de situatie in Portugal, dat volgens sommige analisten nog dit jaar EU-steun nodig zal hebben. Ook in Spanje pakt het begrotingstekort veel hoger uit dan verwacht. Daarnaast zijn er zorgen over een verder afnemende Chinese groei. Die werd eerder al verlaagd naar 7,5%, maar er zijn nu signalen die op een verdere afname van de groei duiden.
De aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zorgen er voor dat de prijs niet wegzakt. Syrië, en met name Iran, blijven de gemoederen van oliehandelaren bezighouden en zorgen nog steeds voor ongerustheid over de olieproductie en –toevoer. Saoedi-Arabië heeft inmiddels geprobeerd de gemoederen te bedaren door aan te geven dat er geen aanleiding is voor deze ongerustheid. Zij zullen iedere productieverlaging elders in de regio compenseren, zeggen ze. Of dat voldoende is om de olieprijs meer ruimte naar beneden te geven, zal de komende weken gaan blijken.

Gasprijs verder in toekomst lager
De prijzen voor cal-13 en cal-14 zijn de afgelopen twee weken allebei ongeveer een cent gestegen. Op Endex noteert een kubieke meter gas voor 2013 inmiddels 27,35 €ct, en dat is zelfs iets meer dan de prijs voor 2014. Er is dus sprake van backwardation, de situatie waarin de prijzen verder in de toekomst lager liggen dan de prijzen voor de meer nabije toekomst. Dit is ongebruikelijk, aangezien normaal gesproken geldt: verder in de toekomst betekent meer onzekerheid. Voor een grotere onzekerheid betaal je een hogere premie, waardoor de prijs hoger zal liggen.
Het is nog steeds zoeken naar oorzaken voor de hoge gasprijzen, aangezien de vraagkant van de markt er nog altijd niet bepaald florissant voor staat. Wat we in ieder geval zien, zijn aanhoudende zorgen over voldoende aanvoer van LNG, met name in de winter. De marktanalisten van Argus kwamen bovendien deze week met een rapport dat aangeeft dat de de LNG-vraag in Azië de komende jaren alleen nog maar zal toenemen door het groeiende aantal gasgestookte energiecentrales.
Daarnaast zien we dat - gezien de hoge gasprijzen voor de komende zomer en cal-13 – er alweer gas gekocht wordt om in storages te injecteren. Tot slot blijft de hoge olieprijs (zeker in Euro’s genoteerd) de gasprijzen ondersteunen.

Lichte daling stroomprijzen
Een opvallend patroon bij de elektriciteitsprijzen: waar de gasprijzen een behoorlijke stijging lieten zien, daalden de prijzen voor elektra juist licht. Normaal gesproken zien we dat de elektraprijzen de gasprijzen op de voet volgen. Nu lijken de kolen- en CO2-prijzen een belangrijkere rol te spelen voor de richting waarin de elektraprijzen zich bewegen.
Die lieten namelijk allebei een dalende beweging zien. Op de kolenmarkt oversteeg het aanbod de vraag, en de dalende olieprijzen namen de kolenprijzen mee naar beneden. De dalende CO2-prijzen worden veroorzaakt doordat Polen met een veto voor de voorgenomen EU-emissiedoelstellingen op de lange termijn is gaan liggen. Hierdoor is het niet zeker of de aanscherping daarvan er daadwerkelijk komt, wat voorlopig voor lagere CO2-prijzen zorgt. De volgende vergadering hierover is op 26 maart, dus tot die tijd zullen we waarschijnlijk niet al teveel beweging op de CO2-markt zien.
De spotprijzen voor elektra bewogen voornamelijk zijwaarts. Hoge output van zon en windenergie in Duitsland zorgde voor neerwaartse druk op de prijzen, terwijl de lagere temperaturen en verminderde beschikbaarheid van Franse kernenergie juist voor opwaartse druk zorgden.


Bron: Powerhouse

Foto

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.