Glas

Nieuws

Areaalkrimp gepaard met rendementsplus

De glasgroentetelers hebben na de negatieve rendementen van 2011 gemiddeld weer een jaar met zwarte cijfers kunnen schrijven. Dat is gepaard gegaan met een daling van het totale areaal. Dat maakte het LEI vandaag bekend.

Voor het eerst sinds 1991 is het totale areaal onder glas gedaald naar onder de 10.000 hectare. De groenteteelt kromp met 120 hectare naar 4.870 hectare. Van die krimp kwam bijna de helft (50 hectare, van 1.360 naar 1.310 hectare) op het conto van de geplaagde paprikateelt. Vooral rode paprika’s werden minder geteeld. Het komkommerareaal kromp met 40 hectare, wat procentueel een nog grotere hap is uit het totale areaal (van 660 naar 620 hectare). Ook in de sierteelt krompen areaal én aantal bedrijven fors. Alleen in de potplanten was nog een piepklein plusje in het areaal te zien.

Ten opzichte van het aantal de glasgroentebedrijven dat in de zomer 2011 nog door LEI en CBS geteld werd, waren er halverwege 2012 tachtig minder: een krimp van 6,1 procent. Het areaal kromp minder snel, zodat het gemiddelde glasgroentebedrijf in omvang groeide van circa 4,1 naar 4,3 hectare.

De prijzen waren gemiddeld genomen beter dan in 2011, vooral voor tomaten, ook nwel voor komkommer en in beperkte mate voor paprika. De prijzen voor aubergines bleven een procentje achter op 2011. De exportvolumes bleven, mede door de areaalkrimp,  iets achter op 2011, behalve voor komkommers, waarvan er vanwege de Ehec-crisis in 2011 heel veel minder de grens over gingen dan normaal.

Met een gemiddelde opbrengst van 99 euro per 100 euro kosten komt de glasgroenteteelt er bedrijfseconomisch dit jaar goed uit. Desalniettemin constatesert het LEI dat het herstel per teelt uiteenloopt en vooral paprika- en komkommertelers nog last hebben van de (zeer) matige resultaten uit voorgaande jaren. “Bovendien is ongewis of er sprake is van een structureel herstel.”

Of registreer je om te kunnen reageren.