Glas

Nieuws

Veel te weinig MEI-geld voor gesloten kas

Voor de beschikbare 3,5 miljoen euro MEI-subsidie voor semi-gesloten kas zijn 15 aanvragen ingediend. Daarmee is de pot bijna drie keer overtekend.

Dat meldt Dienst Regelingen (DR) op basis van de jongste inschijfronde voor de regeling Marktintroductie energie-innovaties (MEI). Twintig glastuinbouwbedrijven hebben voor bijna 14 miljoen euro subsidie aangevraagd voor investeringen in energie-innovaties. Er is in totaal 7,5 miljoen euro beschikbaar.

Voor overige energiesystemen is de subsidie nauwelijks overtekend. Hier is voor 4,2 miljoen euro aangevraagd waar 4 miljoen beschikbaar is. Het aantal aanvragen was hoger dan verwacht gezien de huidige economische omstandigheden. De beoordelingscommissie beoordeelt de projectplannen op een aantal criteria. Bijvoorbeeld de reductie van de CO2-uitstoot en de vermindering van het gebruik van primaire energie. Daarna adviseert de commissie de staatssecretaris van Economische Zaken welke projecten per categorie het eerst in aanmerking moeten komen voor subsidie.

Of registreer je om te kunnen reageren.