Glas

Nieuws

Tuinders en Powerhouse oneens over facturen

Het Westlandse energieadviesbureau Nife overweegt namens ongeveer 250 tuinbouwklanten een juridische procedure tegen energieleverancier en RWE/Essent-dochter Powerhouse. Het gaat om een geschil over facturering over de jaren 2009 tot heden, op basis van contracten die in 2008 en 2009 met RWE zijn afgesloten.

In de loop van 2010 kregen tuinders een jaarafrekening van hun toenmalige leverancier RWE over 2009, met extra kosten. Die kosten vloeiden met name voort uit een herberekening van de kosten voor landelijk transport van gas, kosten vanwege overschrijding van de gecontracteerde maximale uurcapaciteit en kosten vanwege een gasafname boven of beneden de contractuele bandbreedte van minimaal 70 en maximaal 130 procent.

Rechtmatigheid
Het gaat om gascontracten die zijn aangegaan in 2008 en in 2009, met in sommige gevallen ook vastgelegde volumes voor afname tot in 2012. De tuinders en hun energieadviseur Nife bestrijden de rechtmatigheid van deze extra kosten, die per bedrijf gemiddeld zo’n 3 à 4 duizend euro belopen. “Ze zijn volgens ons aantoonbaar in strijd met de individuele contracten die de tuinders hebben met RWE én met de paraplu-overeenkomst die Nife namens de tuinders met RWE heeft gesloten over zaken zoals wat te doen bij tussentijdse bedrijfsbeëindiging, grondstomen en het nodig hebben van een hogere uurcapaciteit”, zegt directeur Gerard van Antwerpen van Nife.

Korting
Powerhouse kan volgens Van Antwerpen niet hard maken dat Gasunie-dochter GTS in 2009 of 2010 de landelijke transporttarieven heeft veranderd. Ook houdt het bedrijf er geen rekening mee dat tuinders vaak gas inkopen voor verschillende locaties en daarvoor onder- en overschrijdingen van hun afgenomen volumes tegen elkaar mogen wegstrepen.

In 2011 droeg RWE alle eigen tuinbouwklanten over aan het overgenomen Powerhouse. Powerhouse bood in het voorjaar van 2012 de tuinders een korting aan op de nog openstaande vorderingen. Een flink aantal tuinders ging na uitzoek door en op advies van Nife in op dit aantrekkelijke aanbod, omdat de korting ook werd toegepast op door de tuinders en Nife niet bestreden vorderingen, zoals extra kosten vanwege meer gas via de ketel en dus minder via de WKK.

Niet betalen
Er zijn nu nog zo’n 250 tuinders over die via Nife een contract hebben lopen bij Powerhouse en die niet van plan zijn de extra in rekening gebrachte kosten te betalen. Inmiddels is er een incassobureau actief voor Powerhouse. “Dat maakt voor ons de urgentie om er dan maar via de rechter uit te komen groter. We willen er een zogenaamde class action van maken. Ook andere tuinders die buiten Nife om zo’n RWE-contract hebben en het niet eens zijn met extra kosten, kunnen zich daar bij aansluiten.”


'Geen additionele afspraken'
Directeur Jaap de Jong van Powerhouse stelt dat wanneer klanten concreet en overtuigend aantonen over aanvullende afspraken te beschikken de betreffende jaarafrekeningen zullen worden aangepast. Het beroep dat Nife doet op aanvullende afspraken voor  haar klanten, wordt door Powerhouse bestreden. De Jong: “Additionele afspraken zijn niet gemaakt en Nife heeft tot op heden ook geen enkel stuk kunnen overleggen waaruit de additionele afspraken zouden blijken.”

Nife gaat volgens De Jong niet in op uitnodigingen om inhoudelijk te reageren en documenten te overleggen. “Hierdoor is het voor Powerhouse onmogelijk om een oplossing van de klachten te bereiken."

Powerhouse bevestigt dat inmiddels het ‘reguliere incassotraject is opgestart’. “We staan open voor inhoudelijk en constructief overleg, maar we zien een eventuele procedure bij de rechtbank met vertrouwen tegemoet.”

Bekijk de volledige schriftelijke verklaring van Powerhouse in onderstaand pdf-document.

Of registreer je om te kunnen reageren.