Glas

Nieuws

Succesvol gebruik van SDE aardwarmte

Aardwarmteprojecten maken goed gebruik van de beschikbare SDE-regeling.

Ook bestaande al opgestarte projecten kregen de gelegenheid om onder de SDE+ regeling te vallen. Van de aanvragen die door Ekwadraat zijn ingediend draaien er nu vijf projecten en zijn er nog eens vijf bedrijven met een SDE-beschikking bezig om proefboringen te realiseren.
Voor komend seizoen worden weer 10 tot 15 nieuwe aanvragen verwacht, als het nieuwe kabinet een SDE+ 2013 stimuleringsregeling ter beschikking stelt. Dit zijn er minder dan in 2012, maar er lag nu dan ook een ophoping van aanvragen. In totaal zijn er al 30 SDE aanvragen voor aardwarmte ingediend.

Duurzame techniek

 

De SDE+ wordt aan projecten toegekend op basis van de goedkoopste duurzame techniek per GJ opbrengst, waarbij de aardwarmte-techniek aan de gunstige kant zit. Bedrijven ontvangen een basisbedrag van 10,90 euro/GJ. Na aftrek van een correctie voor voorzieningen die zonder aardwarmte ook nodig zouden zijn, blijft ongeveer 6,30 euro/GJ over om de onrendabele top van aardwarmtewinning te subsidiëren.
Hoe hoger de gasprijs, hoe groter het voordeel van aardwarmte, hoe lager de subsidie. Volgens Ekwadraat zou bij een gasprijs van 50 cent per kuub een aardwarmteproject ook zonder subsidie rendabel worden.

Volgend jaar wordt het basisbedrag voor de SDE+ opgetrokken naar 11,80 euro/GJ (0,3728 euro/m3 a.e.)

Of registreer je om te kunnen reageren.