Glas

Nieuws

Kom in de Kas vindt sponsors voor 2013

Omdat FloraHolland, de glasgroentetelersverenigingen verenigd in de Dutch Produce Association, Fresh Produce Growers en de huidige hoofdsponsors financiële ondersteuning hebben toegezegd aan Kom in de Kas 2013, is het evenement voor het komende jaar veiliggesteld.

Vorig jaar werd duidelijk dat het Productschap Tuinbouw promotie niet meer als kerntaak beschouwde. Dat betekende voor Kom in de Kas dat zij voor de editie van 2012 voor het laatst aanspraak kon maken op een financiële bijdrage van de sectorcommissie Bloemkwekerijproducten en de sectorcommissie Groenten & Fruit.

Gezien het unieke karakter van Kom in de Kas vond het landelijke bestuur het vanzelfsprekend de sector te vragen mee te betalen aan het evenement. Daarop volgde gesprekken met FloraHolland voor de sierteeltsector en de Dutch Produce Association en andere partijen in de glasgroentesector (Fresh Produce Growers) voor de financiering van Kom in de Kas. Deze organisaties hebben toegezegd Kom in de Kas in 2013 financieel te willen ondersteunen. Ook de huidige hoofdsponsors Rabobank en Interpolis, gaan voor 2013 weer een overeenkomst aan met Kom in de Kas.

Of registreer je om te kunnen reageren.