Glas

Nieuws

Crisis glastuinbouw raakt ook overheid

Het ministerie van EZ moet steeds vaker bijspringen bij faillisementen in de glastuinbouw, omdat het garant staat voor bankleningen. Dat leidt tot een daling van de reserve voor deze ministeriële borgstellingsfaciliteit.

Deze reserve slinkt daardoor al de afgelopen drie jaar. Banken lijden dus meer dan gemiddeld verlies op leningen die zij onder deze garantstellingsregeling aan boeren en tuinders verstrekt hebben en declareren die.

Volgens een woordvoerder van EZ is de invloed van de financiële situatie in de glastuinbouw groot. Circa 84 procent van de ingediende declaraties van banken is uit de glastuinbouw afkomstig, laat het ministerie weten.

Uit het jaarverslag van het ministerie over 2011 blijkt dat de begrotingsreserve voor dit fonds is gedaald met 10 procent naar 50 miljoen euro. Er is voor ruim 9 miljoen euro aan bankendeclaraties uitgekeerd, waarvan dus het meerendeel voor leningen aan glastuinders. Niet duidelijk is of de daling dit jaar in hetzelfde tempo verloopt.

Het aantal nieuwe garantstellingsafspraken is dit jaar fors gedaald, ook door de economische crisis.

Of registreer je om te kunnen reageren.