Glas

Nieuws laatste update:26 jun 2013

‘Alles uit de kast tegen overmatige wortelgroei’

Overmatige wortelgroei (OWG) of ‘crazy roots’ wordt een steeds groter probleem op tomaten- en auberginebedrijven. Het aantal bedrijven met aantasting neemt toe, evenals de omvang van de schade.

Bij tomaten blijft de schade beperkt tot een meer vegetatieve stand en zettingsproblemen bij de aangetaste planten, waardoor de stuurbaarheid van het gewas als geheel ook afneemt. Bij aubergine vallen daarnaast ook planten uit. De wortelsplitsing is dan zo massaal dat er wortelverstikking optreedt, de watergift in gevaar komt door structuurverlies van het substraat en secundaire infecties als Pythium de kans krijgen de wortels binnen te dringen. Opvallend is dat paprika, toch een familielid van tomaat en auberine, geen last heeft van OWG. Bij komkommer, waar OWG voor het eerst werd ontdekt, lijkt de ziekte op zijn retour. Waarschijnlijk heeft dat te maken met de hogere frequentie van hygiënische maatregelen bij de drie teeltwisselingen per jaar, denkt onderzoeker Daniël Ludeking van Wageningen UR Glastuinbouw.

 

Credo is 'alles of niet'
Het afgelopen zomer opgerichte ‘praktijknetwerk overmatige wortelgroei’ inventariseert de schade. “We willen achterhalen waarom op het ene bedrijf een aantasting van een paar procent stabiliseert terwijl op het andere OWG explodeert naar 90 procent van de planten, terwijl ze op het eerste gezicht hetzelfde gedaan hebben.” Voor conclusies is het nog te vroeg. Maar met de juiste maatregelen tijdens vooral de teeltwisseling is succes te boeken. “Het credo is of alles doen of niet. Iets ertussenin heeft weinig zin. Haal dus alles uit de kast”, raadt Ludeking aan. Succes is echter niet verzekerd. De Agrobacterium rhizogenes is bijzonder moeilijk te bestrijden. “Op een bedrijf waar ook Clavibacter voorkwam kwam deze laatste het jaar erop niet meer terug, maar de Agrobacterium wel.”

 

Handige lijsten
Voor de teeltwisseling is het ‘hygiëneprotocol tomaat’ dat tegen Clavibacter is ontwikkeld een goed uitgangspunt. Voor de bestrijding van OWG verdient het schoonmaken van het watergeef- en drainsysteem en de bassins extra aandacht. Alle organische vervuiling en vastgekoekte meststoffen moeten verwijderd worden. Vorig jaar hebben LTO Groeiservice en Groen Agro Control 47 tips samengevoegd voor het tegengaan van OWG tijdens de teeltwisseling.

Of registreer je om te kunnen reageren.