Glas

Nieuws 1 reactie

Schade paprikasnuitkever 4 miljoen

Ondernemers in de glasgroenteketen dragen in 2013 maximaal 1 miljoen euro bij aan schade deze zomer door de paprika snuitkever (Pepper Weevil). Dat is een kwart van de totale schade van circa 4 miljoen euro.

Vier bedrijven werden geruimd om verdere uitbreiding en handelsmaatregelen te voorkomen. De sector draagt een kwart bij van de schade, zo is afgesproken met het ministerie van EL&I, dat ook een kwart bijdraagt. De getroffen ondernemers krijgen zo de helft van de schade vergoed.

Het is een eerste stap naar een in te stellen Plantgezondheidsfonds, waarvoor nog details worden uitgewerkt de komende maanden en discussie met de sector zal plaats vinden. In totaal is nu maximaal één miljoen euro nodig, waarvan glasgroentetelers gezamenlijk 625.000 euro betalen, handelaren en verwerkers van groenten en fruit 250.000 euro en telers van uitgangsmateriaal 75.000 euro.

De commissie Voedingstuinbouw van het PT praat 23 oktober over dit fonds. Volgens voorzitter van de stuurgroep fytosanitair fonds Tiny Aerts is hiermee nog niet vastgesteld dat het fonds er ook daadwerkelijk komt voor de glasgroenteketen. “We gaan ons uiterste best doen hiervoor details uit te werken en draagvlak te creëren onder telers. Dat is medio volgend jaar afgerond.”  Wel is al duidelijk dat het op te richten plantgezondheidsfonds een uitwerking krijgt naar deelsectoren. Zo zijn zowel de financieringsaanspraken, van gedupeerde ondernemers, als de inkomsten uit heffingen, per deelsector in te vullen.

Eén reactie

  • s heuvel

    Met inport van teler van uit mexico voel ik en meerdere paprika tuinders dat dit tot een bedrijfs risico behoord de lusten van inport maar ook de lasten van het inporteren van risico volle partijen buitelanse paprika.

    sandra

Of registreer je om te kunnen reageren.