Glas

Nieuws

‘Algenkweek kansrijk in kas’

De kweek van algen uit het duurdere segment biedt perspectief voor de glastuinbouw. Bij Wageningen UR Glastuinbouw is daarom een start gemaakt met een onderzoek.

Algen kweken gebeurt al decennia. Het grootste deel van die algenproductie was altijd bedoeld voor cosmetische bedrijven, maar de bulk van de algenproductie is tegenwoordig bestemd voor biodiesel of veevoer.
In het nieuw aangekondigde onderzoek wordt in een proefopstelling de productie van algen in zes reactoren vergeleken. De onderzoekers kijken naar teeltfactoren, zoals temperatuur, licht,  pH, EC, CO2 en nutriënten. Het onderzoek wordt gefinancierd door het ministerie van EL&I en het Productschap Tuinbouw. Verder zijn er ook financiële bijdrages van de Rabobank en Ocap.

De teelt van algen staat wereldwijd in de belangstelling. Algen kunnen als grondstof dienen voor voedsel, veevoer, brandstof en chemicaliën. De teelt in kassen heeft voordelen ten opzichte van algenreactoren die buiten staan. Het is eenvoudiger om de algenkweek op temperatuur te houden omdat de kas werkt als een grote zonnecollector. Bovendien zijn er in een kas geen problemen met vorst. Daarnaast is in kassen de infrastructuur (warmte, CO2, water, meststoffen ) voor algenteelt aanwezig. Er is ook een begeleidingscommissie aangesteld met daarin telers met algenervaring.

Of registreer je om te kunnen reageren.