Glas

Nieuws

Wijziging lichtregel geeft betere afvoer warmte

Het ministerie van Vrom denkt er over om een wijziging aan te brengen in de regels over lichthinder.

De wijziging houdt in dat de maximale kiergrootte van 25 procent in de nanacht ook kan worden bereikt door twee tegen elkaar inlopende schermen boven elkaar. Daarmee zou de warmte en vocht vlotter zijn af te voeren.

Meer afluchten
De oplossing met de twee schermen zou met name een oplossing zijn voor de donkerteperiode, zo geeft Guus Meis, beleidsmedewerker van LTO Noord Glaskracht aan. “Bedrijven waarbij de ruimtetemperatuur met gesloten scherm te hoog oploopt, kunnen met deze installatieschermen meer afluchten, omdat er ruimte tussen de twee schermen zit. Wanneer de schermen elkaar voldoende overlappen komt er nagenoeg geen licht door de horizontale kier. Meis denkt dat naast siertelers ook telers in de groenteteelt baat zouden kunnen hebben bij deze voorgenomen wijziging van de lichtregels door Vrom. “Met name bij hoge buitentemperaturen.”

De wijziging zou in de tweede helft van 2011 van kracht worden. Meis wijst er op dat gemeenten nog wel de bevoegdheid hebben om af te wijken van de landelijke regels rond lichthinder. Echter dan moet het glastuinbouwbedrijf laten zien dat het bedrijf in een specifieke situatie zit.


Bron: Groenten & Fruit - Auteur: Ellis Langen

Ellis Langen

Of registreer je om te kunnen reageren.