Glas

Nieuws

Verbeterde detectie van Clavibacter

Naktuinbouw heeft in samenwerking met Groen Agro Control en de Divisie Plant van nVWA de bestaande toetsmethoden verbeterd voor de detectie van Clavibacter in tomaat.

De bacterie Clavibacter veroorzaakt verstopping van de vaatbundels. Het fytosanitaire beleid is er op gericht om te voorkomen dat besmette zaadpartijen in de opkweek terechtkomen door preventief te toetsen. Die toetsing wordt vaak bemoeilijkt door de aanwezigheid van onschuldige bacteriën die de detectie van Clavibacter verhinderen. Daarnaast zijn nieuwe Clavibacter-isolaten soms lastig te detecteren met de bestaande methode.

Nauwkeuriger
Naktuinbouw heeft in samenwerking met Groen Agro Control en de Divisie Plant van nVWA (voorheen PD) gewerkt aan het verbeteren van bestaande toetsmethoden, gefinancierd door het PT en ondersteund door Syngenta Seeds en ISHI-NL.

Blijven aanpassen
Een anders samengesteld groeimedium zorgt dat de groei van saprofyten geremd wordt, terwijl Clavibacter wel goed kan groeien. Een bijkomend voordeel is dat Clavibacter iets sneller groeit, waardoor de verdachte bacteriën eerder kunnen worden gedetecteerd. Omdat zo nu en dan weer nieuwe isolaten worden gevonden, blijft verdere ontwikkeling van de toets noodzakelijk.

Bron: Groenten & Fruit - Auteur: Peter Visser

Of registreer je om te kunnen reageren.