Glas

Nieuws

Van Geel voorzitter Duurzame Glastuinbouw

Minister Gerda Verburg va LNV heeft Pieter van Geel benoemd tot voorzitter van het Platform Duurzame Glastuinbouw, op voordracht van de samenwerkende partijen in dit platform.

In het landelijk duurzaamheidsplatform stemmen overheid en bedrijfsleven het beleid voor glastuinbouw en duurzaamheid op elkaar af. Een voorbeeld is de uitvoeringsagenda 'duurzaam water in en om de kas', om de emissie van nutriënten en restanten van gewasbeschermingsmiddelen zo ver mogelijk terug te dringen.
Het Platform Duurzame Glastuinbouw is een vervolg op het eind 2010 aflopende convenant Glastuinbouw en Milieu (Glami).
In het Platform Duurzame Glastuinbouw zitten de glastuinbouwsector, ministeries van LNV, VROM, Verkeer en Waterstaat, glastuinbouwgemeenten en glastuinbouwprovincies, Unie van Waterschappen (UvW) en Stichting Natuur en Milieu (SNM).

Bron: Groenten & Fruit – Auteur: Peter Visser

Of registreer je om te kunnen reageren.