Glas

Nieuws

Temperatuursturing overschaduwt succes leds

Na twee jaar onderzoek met led als stuurlicht bij paprika concluderen de onderzoekers van Plant Dynamics dat het voordeel van bijbelichting met leds niet duidelijk uit de verf komt. Theoretisch zou een meerproductie van 5 tot 15 procent mogelijk zijn, maar in de praktijk komt dat er niet uit.

Bij experimenten op het bedrijf van Wim en Stephan Dingemans in Vierpolders zijn gedurende twee teeltseizoenen de effecten van verschillende lichtbehandelingen, met rood en blauw led-licht gevolgd en doorgerekend. Tegelijkertijd experimenteerden de tuinders met temperatuur als sturing van bloei en vruchtzetting. Het bleek dat de effecten van led werden overschaduwd door temperatuursturing.

Generatiever gewas
De stuurlicht effecten van de rood-blauwe leds komen tot uiting in een generatiever gewas en vroege bloei. Een temperatuurverlaging aan het eind van de dag geeft dezelfde effecten. Bij gebruik van de leds loopt men het risico dat de plant langdurig meer vruchten draagt dan ze kan onderhouden, vanwege te weinig licht in de periode gedurende de uitgroei. Met een temperatuurbehandeling kan echter gemakkelijker worden bijgestuurd op de gewenste snelheid van afrijping.
Door de vroegere bloei bij leds is gedurende langere tijd de vegetatieve groei geremd, vanwege concurrentie. Zeker in de beginfase, wanneer belichting juist het meeste effect sorteert, heeft dit een contraproductief effect.

Effect blauw licht twijfelachtig
Voor de blauwe leds ligt het wat gecompliceerder en zijn er tegenstrijdige effecten. Blauwe leds gaven in 2008-2009 meer en vroeger bloemen, maar er was een slechte zetting. In 2009-2010 was er geen effect op vroegheid van bloei, maar als gevolg van de gerichte temperatuursturing wel meer zetting. De opvallende resultaten in de proeven gedurende het eerste teeltseizoen (2008-2009) bij het belichten met blauw licht waren een sterke vegetatieve groei en stimulering van de huidmondjescapaciteit en de fotosynthesecapaciteit. In het tweede seizoen trad dit effect niet op. De onderzoekers concluderen dat sturing in vegetatieve richting met blauw licht twijfelachtig is.

Lichtintensiteit en lichtkleur
De balans tussen assimilatenaanmaak en assimilatenbenutting is moeilijk te sturen, omdat effecten van een bepaalde maatregel pas na enkele weken zichtbaar zijn. Zowel lichtintensiteit als lichtkleur hebben invloed op deze balans. Wanneer de plant goed in balans is, hebben (vooral blauwe) leds een positief effect op de bladontwikkeling. Bovenbelichting met leds biedt perspectieven wanneer de stuureffecten daarvan goed bekend zijn.

Slechte lichtverdeling bij tussenbelichting
Tussenbelichting met leds bleek geen haalbare kaart. De lichtverdeling wordt ongunstig beïnvloed door bladeren die te dicht bij de armaturen hangen, waardoor veel schade optrad door verbrandingsverschijnselen. Ook vanuit logistiek oogpunt is tussenbelichting hinderlijk.

Het onderzoek is gefinancierd door PT en LNV.

Bron: Groenten&Fruit - Auteur: Herma Enthoven

Herma Enthoven

Of registreer je om te kunnen reageren.