Glas

Nieuws

TNO: energiestrategie in glassector onvoldoende

Het energiebeleid in de glastuinbouw en het strategische beleidsprogramma Kas als Energiebron zijn onvoldoende gericht op de lange termijn.

Dat blijkt uit een TNO-verkenning in opdracht van het Productschap Tuinbouw (PT). Het betreft een nog niet openbaar onderzoek, maar in notulen van de jongste platformvergaderingen wordt al melding gemaakt van de conclusies.
Het PT, dat met het bedrijfsleven en ministerie van LNV trekker is van het co-innovatieprogramma, erkent dat TNO opmerkingen heeft gemaakt over de strategie van het programma en de sector zelf. Het zou daarbij vooral gaan om opmerkingen over onderbouwing van toekomstige streefdoelen. In het nieuwe jaarplan voor 2011 wil het platform de conclusies verwerken. Ook blijkt uit de notulen dat de conclusies mogelijk moeten leiden tot bezinning en verbeteringen in de strategie voor 2020.

Lange termijn doelen
Binnen het platform is discussie ontstaan over de lange termijn doelstellingen. De discussie draait om de streefwaarde van duurzame energie in 2020. Die grens van 20 procent wordt alleen gehaald met forse investeringen, maar die liggen achter op schema. Een deel van het platform denkt dat de sector de doelstellingen ook haalt met energiebesparingen en inzet van WKK’s.
Kas als Energiebron richt zich op zeven energiepaden, waaronder aardwarmte, zonne-energie, licht, biobrandstoffen en teeltstrategieën. Vooral investeringen in aardwarmte vergen miljoenen. Volgens het PT wordt het rapport van TNO besproken in de sectorcommissievergadering later dit jaar. Die commissie stuurt het platform aan.

Glaskracht en TNO konden gisteren niet reageren op het rapport, vanwege het niet openbare karakter ervan.

Bron: AgD.nl

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.