Glas

Nieuws

Snellere procedure aanvraag bouw kas

Per 1 oktober kunnen agrarische ondernemers sneller de vergunningprocedure voor de bouw van een kas doorlopen.

De nieuwe omgevingsvergunning brengt relevante vergunningen samen in één aanvraag, die één keer de aanvraagprocedure doorloopt bij de gemeente. Het bouwplan moet dan wel vooraf met betrokken instanties zijn afgestemd en concreet uitgewerkt zijn. LTO Vastgoed en LTO Noord Advies adviseren telers daarom goed beslagen ten ijs te komen en zich te laten ondersteunen.

Vervanging oude vergunningen
De nieuwe omgevingsvergunning vervangt de ‘oude’ milieuvergunning, bouwvergunning en nog circa 20 andere vergunningen. Met de komst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is het traject via milieuvergunning, gevolgd door een eerste en een tweede fase bouwvergunning verleden tijd.

Digitale aanvraag
De aanvraag van de omgevingsvergunning gebeurt digitaal, via het zogeheten omgevingsloket online. Detailtekeningen, berekeningen en andere bijlagen worden daar digitaal aan toe gevoegd, waarna de gemeente als bevoegd gezag in één keer een besluit neemt. Daarbij is één keer bezwaar en beroep mogelijk. Dit zorgt voor een snellere doorlooptijd van de aanvraag. Die tijdwinst kan aanzienlijk zijn, omdat bij de gemeente de diverse afdelingen (zoals milieu en bouw) de zaak onderling afstemmen.

Tijdwinst
De tijdwinst komt alleen binnen bereik, na een zorgvuldig en uitvoerig voortraject, met als resultaat een compleet uitgewerkt plan voor het (bouw)project. Onderdelen zijn onder meer de omgevingsscan, het ontwerp en de architectuur van gebouwen en het erfinrichtingsplan. Aspecten als brandveiligheid, subsidiemogelijkheden, de eventuele noodzaak van een MER (milieu effect rapportage) of een wijziging van het bestemmingsplan worden ook direct meegenomen.

Bron: LTO Vastgoed - Bewerkt door: Peter Visser

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.