Glas

Nieuws

Sector vindt dat ze verantwoord onderneemt

93 Procent van de deelnemers aan een enquête laat weten dat ze vindt dat de glastuinbouwsector verantwoordelijk onderneemt. Dat blijkt een enquête over maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) die via de diverse brancheorganisaties is uitgezet bij de leden.

Dit blijkt uit het MVO-verkenning, een uitgave van LTO en het Productschap Tuinbouw. De antwoorden op de vragenlijst bevestigt ook de eerdere veronderstelling dat maar weinig glastuinbouwgerelateerde ondernemingen actief over hun MVO-inspanningen communiceren. Slechts 19 procent geeft aan dit te doen. De nadruk van de inspanningen op gebied van MVO ligt vooral op het vlak van ‘planet’. Op eenderde van de bedrijven is er ook echt iemand binnen de organisatie die verantwoordelijk is voor mvo. Iets meer dan de helft van de bedrijven heeft ook een mvo-visie geformuleerd.

Rangorde in belangrijkheid
De geënquêteerden geven aan dat zij maatschappelijk verantwoord ondernemen van belang vinden omdat (in volgorde van belangrijkheid); het de verantwoordelijkheid is van het bedrijf, het een goed imago oplevert, de omgeving het verwacht en het kansen biedt om te vernieuwen en omdat de markt het vraagt. De ondervraagden gaven ook prioriteit aan in de belangrijkste mvo-thema’s. Daarin stond ’productveiligheid’ bovenaan, gevolgd door energie, gezondheid, gewasbeschermingsmiddelen, concurrentiekracht, innovatie, maatschappelijke betrokkenheid, afval, ketenafstemming, duurzaamheid en klimaat/CO2. 

Bron: Groenten & Fruit - Auteur: Ellis Langen

Ellis Langen

Of registreer je om te kunnen reageren.