Glas

Nieuws

RvS akkoord met WKK bij teler in Luttelgeest

De provincie Flevoland heeft een paprikateler in Luttelgeest terecht een vergunning verleend voor een warmtekrachtcentrale op zijn bedrijf.

Dat heeft de Raad van State bepaald. De teler heeft voor de verwarming van zijn kassen acht warmtekrachtinstallaties op zijn bedrijf. Twee bewoners die tegenover het bedrijf vonen, verzetten zich tegen de vergunning. Volgens hen had het provinciebestuur de vergunnig niet mogen verlenen, omdat het opwekken van elektriciteit in strijd zou zijn met de agrarische bestemming van het perceel.

Ongegrond
Ook vinden de tegenstanders dat de ondernemer niet de best beschikbare methoden gebruikt om de uitstoot van CO2 en stikstofoxide te beperken. De Raad van State acht alle bezwaren niet ontvankelijk en keurt het gebruik van de WKK goed.

Bron: AgD.nl

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.