Glas

Nieuws

Rabo: 'Bedrijven met buffer kunnen innoveren'

“Alleen glastuinbouwbedrijven met een sterke buffer kunnen in deze tijd investeren in vernieuwingen en innovaties.” Dat zegt Cor Hendriks, sectormanager Tuinbouw bij Rabobank Nederland. De Rabobank hanteert strengere eisen bij innovatie- en spronginvesteringen.

Hendriks sprak gisterenavond op de bijeenkomst ‘Financiering van vernieuwingen’, een thema-avond die werd georganiseerd door de werkgroep Economie en Techniek van LTO Groeiservice. Naar de avond in Zoetermeer kwamen zo’n tachtig telers.

Glastuinbouwbedrijven die in deze moeilijke tijd willen investeren, moeten een sterke kasstroom hebben, meent Hendriks. De Rabobank hanteert bij innovatieve- en spronginvesteringen een rentabiliteitsmarge van minimaal 7,5 procent, dat is 2,5 procent meer dan de basismarge van 5 procent. "Deze grote buffer in de kasstroom bij bedrijven die innoveren is nodig omdat de tijd heeft geleerd dat als het een jaar slecht gaat in de sector een bedrijf twintig procent aan omzet kan verliezen", aldus Hendriks. De bank wil daarom ook alleen innovaties financieren bij bedrijven die van oudsher een betere buffer hebben. Bij investeringen in innovaties ziet de bank ook vaak uitloop van investeringen. Hendriks gaf verder aan dat installateurs van innovaties en vernieuwingen ook best risico zouden kunnen dragen bij innovaties.


Kassen in de toekomst
Een komkommerteler merkte op dat de Rabobank graag ziet dat de sector innoveert immers 'innovatiekracht bepaalt de concurrentiekracht', maar de bank vraagt wel twee procent meer rentabiliteitsmarge. “Er worden nu dezelfde kassen gebouwd als tien jaar geleden, is dat wat de Rabobank wil; kiezen jullie voor telers die willen ‘stampen’? Want dat is voor een teler nog financieel op te brengen”, aldus de teler. Hendriks antwoordde daarop dat de bank traditionele kassen blijft financieren, maar dat de sector zich wel moet beraden of de kassen die ze bouwen ook klaar zijn voor de toekomst. Telers zouden daar meer op kunnen anticiperen. "De sector zou er bijvoorbeeld zelf sturing aan moeten geven om alleen kassen met geheel gehard glas te willen."  

Bij uitbreiding kijkt de bank goed naar of er ruimte in de markt is voor meer product. "Er is geen behoefte aan meer product en zelfs niet aan meer diversiteit", zegt Hendriks. De Rabobank kijkt naar wie de afnemer van het product is en ook of de teler een alternatief heeft als die afnemer afhaakt. 

Bron: Groenten & Fruit - Auteur: Ellis Langen

Ellis Langen

Of registreer je om te kunnen reageren.