Glas

Nieuws

Raad van State oordeelt over milieuregels WKK

De Raad van State moet helderheid gaan geven in een juridisch geschil tussen provincie Noord-Holland en paprikakwekerij De Wieringermeer in Middenmeer.

De rechtzaak gaat over milieuregels die gelden als telers meerdere WKK’s op hun bedrijf plaatsen. Kwekerij De Wieringermeer in glastuinbouwgebied Agriport A7 kreeg van de provincie een milieuvergunning, waarin voor de aanvraag van 4 WKK’s strenge emissienormen waren opgenomen voor de uitstoot van stikstof.
De WKK’s hebben elk een vermogen van ruim 14 megaWatt, opgeteld dus ruim 56 mW. Daarmee overschrijdt het teeltbedrijf de grens van 50 megaWatt en gelden er strengere milieuregels voor het gebruik van grote stookinstallaties.
Volgens de technische adviseur van de paprikateler kan het bedrijf dan niet aan de emissienormen voldoen. Hij stelt dat de zogenoemde BREF LCP-regeling niet van toepassing is, omdat die geldt voor grote stookinstallaties die staan opgesteld bij elektriciteitsbedrijven.

Rookgasreinigers verplicht
De adviseur wijst op een andere regeling voor middelgrote stookinstallaties, de BEMS. Maar volgens de provincie gold die regeling nog niet toen de vergunning aan de kwekerij werd verleend. Bovendien zou het paprikabedrijf daar zeker niet onder vallen.
Gevolg van de eisen van de provincie is ook dat de teler met de best mogelijke technieken moet gaan werken, wat betekent dat alle 4 WKK’s van een rookgasreiniger voorzien moeten worden. Dat wil het bedrijf uiteindelijk ook realiseren, zegt de adviseur. Maar de door de provincie gestelde eis om de reinigers binnen twee jaar te plaatsen, gaat hem te ver.

Vier installaties of één?
Een woordvoerder van het bedrijf pleit voor een langere termijn. Vanwege de economische situatie zijn grote investeringen nu niet aan de orde. Als de situatie over een aantal jaren beter is, wil de teler investeren in rookgasreinigers die dan up-to-date zijn en een veel beter rendement hebben.
Het probleem zou volgens zijn adviseur niet spelen als de WKK’s als vier afzonderlijke installaties worden gezien, die op verschillende plekken het milieu belasten. Ze staan namelijk honderden meters uit elkaar op het 80 hectare grote bedrijf. De provincie stelt echter dat alle stookinstallaties van een bedrijf bij elkaar moeten worden opgeteld.
Over die discussie heeft de Raad van State nog niet eerder een oordeel geveld, constateerde rechter Hans Borstlap. Het oordeel zal ook voor andere grote tuinbouwbedrijven maatgevend zijn. De uitspraak volgt over zes weken.

Bron: Groenten & Fruit – Auteur: Peter Visser

Of registreer je om te kunnen reageren.