Glas

Nieuws

PT werkt aan breder milieuprotocol

Het Productschap Tuinbouw gaat een milieu-protocol ontwikkelen dat veel verder gaat dan alleen het in kaart brengen van een CO2-voetafdruk.

De commissie Energie stemde er vandaag op verzoek van Tiny Aerts van de brancheorganisatie ZLTO mee in deze doelstelling op te nemen in het jaarplan 2011. Volgens Aerts toont een recent artikel in De Volkskrant de noodzaak van een breder protocol aan. De tuinbouw mist nu instrumenten zich te verdedigen. Vermoedelijk worden water en het gebruik van bestrijdingsmiddelen in een nieuw protocol opgenomen.
Volgens een artikel van De Volkskrant zijn voeding en bloemen die van ver weg worden geïmporteerd niet per definitie qua CO2-uitstoot inferieur aan Nederlandse producten die lokaal worden geconsumeerd. De teelt en import van Spaanse tomaten zouden bijvoorbeeld qua uitstoot van broeikasgassen veel minder schadelijk zijn dan het in Nederland telen en consumeren van tomaten.

Internationaal protocol
Als Nederland aandringt op een internationaal geaccepteerd protocol, kan volgens Aerts eerlijker een vergelijking worden gemaakt tussen de milieueffecten van teelten. "Nu ontstaat een volkomen verkeerd en eenzijdig beeld", aldus Aerts.
In eerste instantie ontwikkelt het Productschap Tuinbouw een ”gereedschap” voor de telers, zodat ze inzicht krijgen in waar in hun bedrijf op milieugebied nog winst te boeken is. Op langere termijn kan dit inzicht echter een kansrijk marketinginstrument zijn.

Gelijke normen
Om de vergelijkbaarheid te optimaliseren is het volgens Aerts noodzakelijk dat internationaal dezelfde normen worden gehanteerd en dat de private sector zich erachter schaart.
Volgens secretaris Gerritsen van het Productschap Tuinbouw is het verbreden van het protocol niet eenvoudig. Met name op het punt van bestrijdingsmiddelen zal volgens Gerritsen nog veel discussie moeten plaatsvinden. Ook arbeidsrechten zouden onderdeel van een breder protocol kunnen worden.

Bron: AgD.nl

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.