Glas

Nieuws

Lichte verschuiving paprika groen naar rood

Enkele telers van groene paprika zijn van plan rood te gaan telen, en daar een deel groen van te snijden. Voor de rest zijn komend teeltseizoen geen noemenswaardige verschuivingen in de kleuren-arealen te verwachten.

Bij paprikatelers is een tendens merkbaar om meer vroege rassen te telen. Daarvan zijn een aantal nieuwe rode rassen op de markt gekomen. Grootschalige bedrijven kijken nu ook intern of ze met een vroeg en een later ras spreiding aan kunnen brengen, om arbeid te spreiden en prijsvormingsrisico’s te verkleinen.

Meer over tendensen in de paprikateelt, en het teelttechnisch inspelen op veranderlijke weersomstandigheden die dit seizoen kenmerken, is te lezen in het thema-nummer Paprika in weekeditie 37 van GFactueel.
Daarin ook een reportage over proeven bij Jack Alblas, met onder andere led-belichting en het direct in de mat planten.

Bron: Groenten & Fruit – Auteur: Peter Visser

Of registreer je om te kunnen reageren.