Glas

Nieuws

Laatste hobbel uitbreiding glastuinbouw Siberië

Tijdens een zitting bij de Raad van State in Den Haag bleek een onteigeningsprocedure de laatste tegenstander van het project glastuinbouw Siberië in Maasbree onschadelijk te moeten maken.

Een veehouderij en een boomkwekerij maakten nog bezwaar tegen het bestemmingsplan waarin uitbreidingsfasen 3 en 4 van het project van ontwikkelaar Wayland Nova wordt geregeld. Tijdens de zitting bleek de boomkwekerij een dag eerder al tot een akkoord over verplaatsing van zijn bedrijf te zijn gekomen.

Onteigeningsprocedure
Intussen is de gemeente Maasbree een onteigeningsprocedure gestart om het veehouderijbedrijf onder druk te zetten. Daarnaast probeert de gemeente met de ontwikkelaar ook nog langs minnelijke weg een alternatieve locatie voor het bedrijf te vinden, aldus een woordvoerder.
De veehouder verwijt de gemeente en de ontwikkelaar echter dat die slecht met zijn belangen zijn omgesprongen. Eerder aangeboden alternatieve locaties voor het bedrijf voldeden niet. Ook kreeg de veehouderij te verstaan dat die eerst zelf maar naar een andere plek moest uitkijken. De voormalige burgemeester zou ook ongeoorloofde druk uitgeoefend hebben om de veehouderij te laten verkassen.

Uitspraak
De Raad van State doet binnen 6 weken uitspraak of de gemeente zorgvuldig is omgesprongen met de belangen van de veehouder. Dat weegt extra zwaar in deze zaak, omdat de gemeenteraad van Maasbree met een unaniem aangenomen motie aandrong op een oplossing die voor alle partijen aanvaardbaar is. Dat is een groot probleem nu er nog geen andere plek voor de veehouderij gevonden is.
Constateert de Raad dat het belang van het bedrijf onvoldoende is gewogen, dan sneuvelt het bestemmingsplan. Onteigening is dan uitgesloten, omdat daarvoor juist een goedgekeurd bestemmingsplan vereist is. In dat geval zal het project forse vertraging oplopen.

Bron: Groenten & Fruit - Auteur: Peter Visser

 

Of registreer je om te kunnen reageren.