Glas

Nieuws

Kleine verschuivingen arealen en rassen tomaat

Het areaal cocktailtomaten zal waarschijnlijk dalen en dat van grove trostomaten toenemen. Verder verwachten zaadfirma’s en teeltvoorlichters weinig verschuivingen tussen de segmenten. Telers zoeken vooral binnen de segmenten naar rassen met een hogere kilo-opbrengst.

Tomaten hebben het dit jaar best redelijk gedaan,  met uitzondering van de kleinere types. Het prijsverschil tussen grovere en fijnere tomaten stond dit jaar niet in verhouding met het verschil in kostprijs. Met name de cocktailtomaten en veel specialties, konden daardoor het minst het gat dichten dat vorig jaar was geslagen. De meerwaarde vanwege smaak en uiterlijk wordt dit jaar dus niet betaald.  Dit versterkt de trend om de rassenkeuze te laten bepalen door de kiloproductie.
Dit jaar groeide het tros-grof-segment al met 20 procent (van 350 naar 420 hectare). De verwachting is dat deze trend zich voortzet. Het ras dat het meest gezet wordt in dit segment is Komeett: zowel in de herfstteelt, belichte teelt als traditionele doorteelt. Maar er zijn ook interessante nieuwere rassen die zich aandienen bij grove trostomaten.

Sanering in België
De verwachting is dat het Nederlandse tomatenareaal min of meer gelijk blijft op 1680 hectare. In België is het tomatenareaal de laatste jaren sterk gedaald doordat veel kleinere telers hun bedrijf beeïndigden. In 2010 waren er bij de Mechelse veilingen 102 tomatentelers minder ingeschreven dan in 2006. Alleen al in 2009 daalde het areaal met 8 procent en dit jaar met 6 procent, voor het merendeel middelvroege teelten (februari tot oktober) en korte (zomer-) teelten. De verwachting is dat na jarenlange toename van de trossegmenten komend jaar weer wat meer vleestomaten en grove tussentypen zullen worden geteeld in België.

Lees voor een uitgebreid overzicht van tomatenrassen, onderstammen en trends het thema-nummer tomaat van Groenten & Fruit Actueel (wk38) dat morgen verschijnt.

Bron: Groenten & Fruit – Auteur: Gerard Boonekamp


Of registreer je om te kunnen reageren.