Glas

Nieuws

Glastuinbouw sterk en competitief

De glasgroentensector is over het algemeen sterk en competitief, maar een onderscheidende productkwaliteit, kostenbesparing, vakmanschap en samenwerking in de keten zijn belangrijk - met name voor een homogeen product als komkommers.

Het LEI heeft in opdracht van het ministerie van LNV onderzoek gedaan naar de concurrentiekracht van de Nederlandse glasgroentesector. De bedrijfsresultaten in 2008 en 2009 waren uitzonderlijk slecht. De opbrengstprijzen van paprika en komkommer waren de afgelopen 15 jaar niet zo slecht als nu. Kostenbesparingen, zoals door energiebesparende maatregelen en wkk’s, konden dat niet compenseren.

Hogere prijs dan concurrent
Bij tomaat wist Nederland zijn volume- en waardeaandeel in de belangrijkste EU landen te behouden, ondanks de Zuid-Europese en Marokkaanse concurrentie. Voor paprika geldt min of meer hetzelfde. Bij dit laatste gewas zijn Marokko en Israël snel opkomende concurrenten.
Voor komkommer is de situatie ongunstiger. Daar neemt het Nederlandse aandeel af, te gunste van met name Spanje.
Voor tomaat en paprika weet Nederland nog een hogere prijs te realiseren dan de concurrenten, vanwege de hogere kwaliteit. Bij komkommer lukt dat echter nauwelijks. Daar zijn de Nederlandse prijzen laag.
Toeleveranciers bepalen in belangrijke mate mede de concurrentiekracht van de sector. En de kassenbouw en zadensector behoren tot de top in de wereld.

Samenwerking
De conclusie van het rapport is dat de glasgroentesector op de middellange termijn toekomst heeft, al zal dan aan een aantal zaken aandacht geschonken moeten worden. Er is vanuit het beleid behoefte dat de sterk gefragmenteerde sector uit één mond spreekt, waarbij nog geen sprake hoeft te zijn van vergaande aanbodbundeling.
Innovatie bij energiebesparing blijft aandacht nodig hebben.
Productinnovatie en marktbewerking vragen aandacht, zeker bij komkommer, waar vooral op kostenbesparing is gewerkt. Verder wordt het belang onderstreept van ketensamenwerking en ICT-toepassingen

Bron: Groenten & Fruit – Auteur: Peter Visser

Of registreer je om te kunnen reageren.