Glas

Nieuws

'Emissie-arm telen kan niet wachten'

We kunnen er niet meer omheen: de glastuinbouw is medeverantwoordelijk voor te hoge emissies naar het oppervlaktewater. Elke teler zal zijn bedrijf kritisch onder de loep moeten nemen. De keuze is: de emissie drastisch verlagen of eerdaags middelen kwijt raken.

Dat zegt onderzoeker Ellen Beerling van Wageningen UR Glastuinbouw in Groenten & Fruit Magazine.
In alle glastuinbouwgebieden meten waterschappen te hoge concentraties gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in het oppervlaktewater. Dit is een probleem voor de waterschappen, omdat zij zich verplicht hebben de ecologische en chemische toestand van het oppervlaktewater te verbeteren (Europese Kader Richtlijn Water). Maar het is ook een probleem voor de sector zelf, en niet alleen vanwege het imago. Daarom gedoogt het onderzoek naar de emissievrije kas geen uitstel, aldus Beerling.

Kringloop sluiten
Twee jaar geleden blies de sector nog het project Kasza (Kas zonder afvalwater) af. Wageningen UR Glastuinbouw is nu echter een onderzoeksproject gestart, waarin een groot aantal partijen samenwerken om diverse knelpunten voor substraat- en grondteelten aan te pakken. Hoofddoel van het onderzoek is om voor substraatteelten de waterkringloop op de bedrijven volledig te sluiten

Lees meer in de septembereditie van Groenten & Fruit Magazine.

Bron: Groenten & Fruit - Auteur: Ton van der Scheer

Of registreer je om te kunnen reageren.