Glas

Nieuws

Afstemming met België over gewasbescherming

Onlangs vond in Brussel een door de VWA georganiseerde bijeenkomst plaats, om met de Belgische coördinatoren van het middelenpakket te overleggen over knelpunten in diverse teelten.

Tijdens de bijeenkomst werd volgens het PT duidelijk dat Nederland diverse knelpunten gezamenlijk deelt met de Belgen, en dat er samengewerkt kan worden om deze aan te pakken. Zo is pijpzwavel, of verdampingszwavel, in Nederland nog geborgd door middel van een status op de zogenaamde RUB-lijst. Op termijn gaat de zwavel deze bijzondere status echter verliezen. Er dient dus een vorm van een nieuwe toelating voor pijpzwavel te komen. In België kende verdampingszwavel nooit een ‘formele status’, maar er wordt erkend dat het een belangrijke stof is voor met name de biologische glastuinbouw. Afgesproken is het dossier samen verder uit te werken.

Phythophthora
Met name in paprika wordt Phythophthora vaker als knelpunt aan de orde gesteld. Deze schimmelziekte is ook in België in vruchtgroenten een belangrijk speerpunt. Telers ervaren regelmatig problemen in hun teelten. Het middelenpakket bleef smal. Daarop is in België onlangs een derdentoelating gerealiseerd van een Phythophthora-middel. Daarom wordt nu nader bekeken welk middel en welke route het beste is om het Nederlandse pakket van Phythophthora-middelen te verbreden voor vruchtgroententelers.

Bezoek Duitsland
Binnenkort staat ook een overleg met Duitse coördinatoren van het middelenpakket gepland, om gezamenlijke knelpunten sneller en goedkoper op te lossen. Er zijn al diverse residustudies ten behoeve van glasteelten van de Duitsers aangekocht, met financiering van het Fonds Kleine Toepassingen. Voorbeelden zijn Steward in sla en Vertimec in boon, al heeft dit tot nu toe nog niet geleid tot een toelating in Nederland. Er wordt vanuit gegaan dat die er wel komt.
Ook in Duitsland zal verdampingszwavel op de agenda staan, om te kijken of in dit dossier een goede tijd- en kostenbesparende samenwerking mogelijk is.

Bron: Groenten & Fruit – Auteur: Peter Visser

Of registreer je om te kunnen reageren.