Glas

Nieuws laatste update:17 sep 2010

13 miljoen voor energie-innovatie glastuinbouw

LNV stelt de subsidieregeling voor Marktintroductie energie-innovaties (MEI) open van 15 september tot en met 29 oktober 2010.

Deze tweede openstelling van de MEI in 2010 is onderdeel van het programma ‘Kas als Energiebron’, bestemd voor glastelers die hun energiesystemen willen innoveren. LNV stelt voor semi-gesloten kassystemen € 5.000.000 beschikbaar en € 8.000.000 voor overige innovatieve energiesystemen, waarbij de beste projecten worden gehonoreerd. Telers krijgen maximaal € 1.500.000 subsidie per aanvraag. Binnen vier maanden na de sluitingsdatum ontvangen aanvragers een beslissing.

Houtketel voor het laatst
Voor laatst in de MEI-regeling zijn kosten voor een houtstookinstallatie dit jaar subsidiabel via de MEI-regeling. Vanaf 2011 zijn deze investeringen subsidiabel via de regeling Investeringen in energiebesparing (IRE). Ondernemers kunnen hun projectidee van tevoren door Dienst
Regelingen laten bekijken, waarna ze dan advies krijgen of een subsidieaanvraag zinvol is. De aanvrager
kan hiervoor het formulier ‘Projectidee’ invullen en opsturen naar: energie-innovatie@
minlnv.nl.

Bron: Groenten & Fruit - Auteur: Peter Visser

Of registreer je om te kunnen reageren.